Transportschaarste Arnhem, Nijmegen

Arnhem, Nijmegen

Naast de renovatie van huizen, spelen in Arnhem en Nijmegen grootstedelijke vraagstukken zoals de realisatie van grote woningbouwprojecten. Ook zien we de ontwikkeling van industrieterreinen, zoals de snelle ontwikkeling van Park 15. Het aantal aanvragen voor laadpunten voor elektrisch vervoer neemt toe. De maximale capaciteit van het elektriciteitsnet in Nijmegen-Noord is zo goed als bereikt. Netbeheerder Liander bouwt daarom een nieuw verdeelstation dat naar verwachting in 2023 gereed is en onderzoekt nieuwe maatregelen om versneld extra ruimte te bieden. Zo werd eind 2018 een flexibiliteitsmarkt geïntroduceerd. De vraag naar vermogen overstijgt echter inmiddels het flexaanbod.

Wat doen wij?

 • In de regio Nijmegen Noord worden (nieuwe) stations ontwikkeld en uitgebreid.
 • Ook onderzoeken we in Nijmegen Noord of we met het de aanleg van extra kabels extra vermogen kunnen creëren.
 • We kijken continu of de inzet van een flexnet of uitbreiding van de flexmarkt extra mogelijkheden geeft. 

Impact voor klanten

In dit gebied is de capaciteit op het elektriciteitsnet schaars. In Nijmegen-Noord doen we voor het afnemen van elektriciteit onderzoek naar congestiemanagement. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn, publiceren we die op onze website.

Meld plannen zo snel mogelijk

We werken hard om de capaciteitsproblemen op te lossen. Het is belangrijk dat klanten zo snel mogelijk een melding doen wanneer ze extra capaciteit, een verzwaring of een nieuwe aansluiting willen. Komt er in de tussentijd extra capaciteit vrij? Dan verdelen wij deze capaciteit namelijk onder klanten die dit bij ons hebben aangegeven. Wilt u extra vermogen? Vraag dat aan via Mijn Liander. Wilt u een nieuwe aansluiting? Dat kan via aansluiting aanvragen.

Veelgestelde vragen

 • Congestiemanagement is een in de Netcode Elektriciteit vastgelegd systeem om de beschikbare capaciteit op het net eerlijk en zo efficiënt mogelijk te verdelen als in een bepaald deel van het net onvoldoende capaciteit is voor alle klanten die energie afnemen of terugleveren. Dit gebeurt op basis van marktwerking: als het stroomaanbod of de stroomvraag groter is dan het netwerk in een bepaald gebied aankan, doet de netbeheerder een oproep aan aangesloten partijen om meer of minder elektriciteit te gebruiken of in te voeden. Marktpartijen geven vervolgens aan tegen welke prijs zij willen op- of afregelen. 

  Als een netbeheerder in een gebied waar congestie speelt er niet in slaagt om genoeg geschikte partijen te vinden die kunnen of willen deelnemen aan congestiemanagement, is de vervolgstap dat er transportbeperkingen opgelegd worden aan afnemers of producenten.

 • Wanneer de uitbreiding van het stroomnet minder snel gaat dan dat de vraag naar of het aanbod van elektriciteit toeneemt, is Liander soms genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen. De netbeheerder kan namelijk de gewenste transportdienst niet leveren binnen de overeengekomen kwaliteitscriteria.

  Indien er sprake is van een transportbeperking, heeft een klant wel een aansluiting voor elektriciteit, maar krijgt hij tijdelijk geen mogelijkheid de volledige gewenste capaciteit van de aansluiting te gebruiken. 

  Heeft een klant al een aansluiting en wil hij meer verbruiken? Dan kan hij mogelijk niet volledig doorgroeien tot het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van zijn aansluiting.
  Zodra het net verzwaard is, wordt de transportbeperking opgeheven.

 • Een klant met een bestaande aansluiting en bijbehorend contract kan mogelijk niet volledig doorgroeien tot het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van zijn aansluiting. Indien een klant wil groeien met het vermogen op de bestaande aansluiting wordt bekeken of er voldoende capaciteit is in het net. Zo niet, dan geldt hetzelfde als voor nieuwe aansluitingen. Liander voert dan een congestieonderzoek uit en op basis van dit onderzoek wordt bepaald of congestie een oplossing biedt. In het geval congestie geen oplossing biedt krijgt deze klant een transportbeperking op zijn aansluiting. Zodra het net verzwaard is, wordt de transportbeperking opgeheven.

 • Op plekken waar meer transportcapaciteit wordt gevraagd dan het net aankan breidt Liander zijn net uit. Deze investeringen moeten met veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Omdat deze uitbreiding soms langer duurt dan klanten kunnen en willen wachten, ontstaat er een tekort. Die situatie heet congestie. Omdat Liander in zo’n geval zijn net versterkt, is congestie altijd van tijdelijke aard. Verder zoeken we naar kortetermijnoplossingen waarmee we al mogelijk meer aanvragen kunnen honoreren in de tussentijd.

 • Als u door ons benaderd bent om te onderzoeken of congestiemanagement tot de mogelijkheden behoort, hoort u van ons wat de uitkomst van het onderzoek is.

 • Wilt u meer vermogen of een grote, zakelijke zonne- of windenergie-installatie realiseren? Neem dan zo vroeg mogelijk contact met ons op. Zo kunnen wij nagaan of er voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet.

  • Heeft u extra vermogen nodig? Laat ons dit graag weten via Mijn Liander.
  • Een aanvraag voor terugleveren kunt in indienen via www.liander.nl/aanvraag-grootzakelijk-teruglevering-energie.
  • Voor algemene vragen kunt u ook bellen met onze grootzakelijke klantenservice via 088 542 63 62, en daarna in het keuzemenu kiezen voor optie 2 en dan weer optie 2.
  • Klanten met een eigen relatiemanager kunnen ook contact met hem of haar opnemen.