Transportschaarste Flevopolder

Flevopolder

In de Flevopolder is veel landelijk gebied, waar het aantal zonne- en windparken snel groeit. Dat heeft een grote impact op het elektriciteitsnet. Op veel plekken is hierdoor niet voldoende capaciteit beschikbaar in het elektriciteitsnet om extra zonne- of windenergie terug te leveren.

Wat doen wij?

We breiden het elektriciteitsnet uit door een aantal elektriciteitsverdeelstations uit te breiden. Dit doen we samen met TenneT.

 • Het uitbreiden van de verdeelstations in Dronten en Zeewolde zijn naar verwachting respectievelijk in 2022 en 2023 klaar. Per verdeelstation komt er dan genoeg vermogen vrij om een zonnepark met een oppervlakte van 115 voetbalvelden aan te sluiten.
 • Tegelijkertijd bekijken we voor het verdeelstation in Lelystad de mogelijkheden om deze uit te breiden, zodat daar nieuwe zonneparken aangesloten kunnen worden.
 • Daarnaast verdwijnen een aantal oude windmolens in de Flevopolder. Nieuwe windmolens die daarvoor in de plaats komen, krijgen een directe aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet van TenneT. Voor het gebied rondom Zeewolde, en in mindere mate rond Lelystad en Dronten, komt daarmee in de periode 2022-2026 capaciteit beschikbaar in het elektriciteitsnet van Liander. 

Impact voor klanten

In dit gebied is de capaciteit op het elektriciteitsnet schaars. In de Flevopolder hebben we voor het terugleveren van duurzaam opgewekte elektriciteit onderzoek gedaan in Lelystad, Dronten en Zeewolde naar congestiemanagement, waarbij je vraag en aanbod naar elektriciteit op elkaar afstemt. Congestiemanagement bleek hier niet mogelijk. Daarom krijgen sommige klanten helaas te maken met transportbeperkingen. 

 • Voor klanten die hun bestaande gecontracteerde vermogen niet willen uitbreiden, verandert er niks. Zij kunnen duurzaam opgewekte elektriciteit terugleveren zoals ze dat gewend zijn.
 • Grootverbruik klanten die extra vermogen willen, kunnen een transportbeperking opgelegd krijgen. Dat betekent dat zij pas extra vermogen kunnen terugleveren wanneer wij ons net hebben versterkt. 
 • Nieuwe klanten in dit gebied kunnen wel een aansluiting aanvragen, maar krijgen direct een transportbeperking opgelegd.

De resultaten van deze regio vindt u hier:

Meld plannen zo snel mogelijk

We werken hard om de capaciteitsproblemen op te lossen. Het is belangrijk dat klanten zo snel mogelijk een melding doen wanneer ze extra capaciteit, een verzwaring of een nieuwe aansluiting willen. Komt er in de tussentijd extra capaciteit vrij? Dan verdelen wij deze capaciteit namelijk onder klanten die dit bij ons hebben aangegeven. Wilt u extra vermogen? Vraag dat aan via Mijn Liander. Wilt u een nieuwe aansluiting? Dat kan via aansluiting aanvragen.

Veelgestelde vragen

 • Congestiemanagement is een in de Netcode Elektriciteit vastgelegd systeem om de beschikbare capaciteit op het net eerlijk en zo efficiënt mogelijk te verdelen als in een bepaald deel van het net onvoldoende capaciteit is voor alle klanten die energie afnemen of terugleveren. Dit gebeurt op basis van marktwerking: als het stroomaanbod of de stroomvraag groter is dan het netwerk in een bepaald gebied aankan, doet de netbeheerder een oproep aan aangesloten partijen om meer of minder elektriciteit te gebruiken of in te voeden. Marktpartijen geven vervolgens aan tegen welke prijs zij willen op- of afregelen. 

  Als een netbeheerder in een gebied waar congestie speelt er niet in slaagt om genoeg geschikte partijen te vinden die kunnen of willen deelnemen aan congestiemanagement, is de vervolgstap dat er transportbeperkingen opgelegd worden aan afnemers of producenten.

 • Wanneer de uitbreiding van het stroomnet minder snel gaat dan dat de vraag naar of het aanbod van elektriciteit toeneemt, is Liander soms genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen. De netbeheerder kan namelijk de gewenste transportdienst niet leveren binnen de overeengekomen kwaliteitscriteria.

  Indien er sprake is van een transportbeperking, heeft een klant wel een aansluiting voor elektriciteit, maar krijgt hij tijdelijk geen mogelijkheid de volledige gewenste capaciteit van de aansluiting te gebruiken. 

  Heeft een klant al een aansluiting en wil hij meer verbruiken? Dan kan hij mogelijk niet volledig doorgroeien tot het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van zijn aansluiting.
  Zodra het net verzwaard is, wordt de transportbeperking opgeheven.

 • Een klant met een bestaande aansluiting en bijbehorend contract kan mogelijk niet volledig doorgroeien tot het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van zijn aansluiting. Indien een klant wil groeien met het vermogen op de bestaande aansluiting wordt bekeken of er voldoende capaciteit is in het net. Zo niet, dan geldt hetzelfde als voor nieuwe aansluitingen. Liander voert dan een congestieonderzoek uit en op basis van dit onderzoek wordt bepaald of congestie een oplossing biedt. In het geval congestie geen oplossing biedt krijgt deze klant een transportbeperking op zijn aansluiting. Zodra het net verzwaard is, wordt de transportbeperking opgeheven.

 • Op plekken waar meer transportcapaciteit wordt gevraagd dan het net aankan breidt Liander zijn net uit. Deze investeringen moeten met veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Omdat deze uitbreiding soms langer duurt dan klanten kunnen en willen wachten, ontstaat er een tekort. Die situatie heet congestie. Omdat Liander in zo’n geval zijn net versterkt, is congestie altijd van tijdelijke aard. Verder zoeken we naar kortetermijnoplossingen waarmee we al mogelijk meer aanvragen kunnen honoreren in de tussentijd.

 • Als u door ons benaderd bent om te onderzoeken of congestiemanagement tot de mogelijkheden behoort, hoort u van ons wat de uitkomst van het onderzoek is.

 • Wilt u meer vermogen of een grote, zakelijke zonne- of windenergie-installatie realiseren? Neem dan zo vroeg mogelijk contact met ons op. Zo kunnen wij nagaan of er voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet.

  • Heeft u extra vermogen nodig? Laat ons dit graag weten via Mijn Liander.
  • Een aanvraag voor terugleveren kunt in indienen via www.liander.nl/aanvraag-grootzakelijk-teruglevering-energie.
  • Voor algemene vragen kunt u ook bellen met onze grootzakelijke klantenservice via 088 542 63 62, en daarna in het keuzemenu kiezen voor optie 2 en dan weer optie 2.
  • Klanten met een eigen relatiemanager kunnen ook contact met hem of haar opnemen.