Transportschaarste Arnhem-Nijmegen

Arnhem-Nijmegen

In de Noordoostpolder en rondom Urk is veel landelijk gebied waar het aantal zonneparken snel groeit. Dat heeft grote impact op het elektriciteitsnet. Het netwerk, dat tot een aantal jaar geleden van een andere netbeheerder was, heeft een andere opbouw dan het net van Liander. Het is daarmee niet goed geschikt voor teruglevering. De lange kabelverbindingen tussen klanten en elektriciteitsverdeelstations zorgen, samen met het in steeds grotere mate terugleveren van energie, voor spanningsproblemen. Hierdoor kan schade aan apparatuur ontstaan of kunnen zonne-installaties tijdelijk geen energie terugleveren.

Wat doen wij?

  • In de regio Nijmegen Noord worden (nieuwe) stations ontwikkeld en uitgebreid. Naar verwachting is dit in 2023 klaar.
  • Ook onderzoeken we in Nijmegen Noord of we met het de aanleg van extra kabels extra vermogen kunnen creĆ«ren.
  • We kijken continue of de inzet van een flexnet of uitbreiding van de flexmarkt extra mogelijkheden geeft.

Impact voor klanten

In dit gebied is de capaciteit op het elektriciteitsnet schaars. In Nijmegen-Noord doen we voor het afnemen van elektriciteit onderzoek naar congestiemanagement. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn, publiceren we die op onze website.

Meld plannen zo snel mogelijk

We werken hard om de capaciteitsproblemen op te lossen. Het is belangrijk dat klanten zo snel mogelijk een melding doen wanneer ze extra capaciteit, een verzwaring of een nieuwe aansluiting willen. Komt er in de tussentijd extra capaciteit vrij? Dan verdelen wij deze capaciteit namelijk onder klanten die dit bij ons hebben aangegeven. Wilt u extra vermogen? Vraag dat aan via Mijn Liander. Wilt u een nieuwe aansluiting? Dat kan via aansluiting aanvragen.