Transportcapaciteit Friesland

Transportcapaciteit Friesland

Friesland maakte de afgelopen jaren een flinke economische ontwikkeling door. Dat leidde tot de komst van nieuwe bedrijven, uitbreiding van bestaande bedrijven, veel woningbouw en investeringen in de toerismesector. Daarnaast is de regio heel actief als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Rond de Afsluitdijk spelen op het gebied van windenergie verschillende initiatieven.

Drukte op elektriciteitsnet heeft effect op grootverbruikers

Als het hoogspanningsnet zijn maximale capaciteit bereikt is er ook bij Liander geen ruimte meer voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken. Hierdoor kan het gebeuren dat zakelijke klanten niet direct het elektrische vermogen krijgen dat ze vragen voor hun grootverbruikaansluiting. Dit zijn aansluitingen van meer dan 3x80 ampère. Als uw netbeheerder werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. Lees hier meer over onze investeringen in het Friese net

Tennet

Ook is het druk op het hoogspanningsnet. Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, heeft aangegeven dat in Friesland de maximale capaciteit voor teruglevering is bereikt.

Liander is voor het transport van regionaal opgewekte duurzame energie afhankelijk van Tennet. Alle regionaal geproduceerde wind- en zonnestroom die niet regionaal wordt verbruikt, wordt getransporteerd naar het bovenliggende net van Tennet die het naar elders transporteert. Als het hoogspanningsnet zijn maximale capaciteit bereikt is er ook bij Liander geen ruimte meer voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken. De terugleverknelpunten van Tennet veroorzaken namelijk terugleverbeperkingen op de onderliggende stations bij Liander. Tennet verwacht de benodigde netuitbreiding in 2029 gerealiseerd te hebben.


Bent u consument en heeft u zonnepanelen? Dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat u opgewekte energie kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. U leest hier meer over op onze website.

In de afbeeldingen hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Beschikbare capaciteit afnemen

 

Beschikbare capaciteit terugleveren

 

De laatste update van deze kaarten was op 12 mei 2022. De volgende update vindt plaats op 25 mei 2022. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruik aansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Lees op deze pagina wat de kleuren betekenen.

 

Midden Friesland (Leeuwarden)

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Midden Friesland (Leeuwarden). 

Noordoost Friesland en Ameland

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Noordoost Friesland en Ameland. 

Noordwest Friesland en Vlieland

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Noordwest Friesland en Vlieland. 

Zuidoost Friesland

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Zuidoost Friesland.

Zuidwest Friesland

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Zuidwest Friesland. 

Toch een grootverbruik- aansluiting aanvragen?

Afhankelijk van het type aansluiting, is aansluiten soms toch mogelijk.

Zodra er capaciteit vrij komt, verdelen we deze op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Waar werkt Liander om de knelpunten op te lossen?

Benieuwd naar de werkzaamheden en wanneer we verwachten daarmee klaar te zijn? Bekijk de werkzaamheden per postcodegebied.

Opgeheven knelpunten in Friesland

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatumMeer informatie
  Drachten Drachten

  Door het afronden van de verzwaring hebben we het knelpunt bij verdeelstation Drachten veld 10-1V1.31 opgelost. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Bekijk de details in het rapport hiernaast.

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatumMeer informatie
  Grouw Grouw, Birstum, Goengahuizen

  We hebben het knelpunt bij verdeelstation Grouw veld 10-1V7 opgeheven, doordat uit nader diepteonderzoek is gebleken dat de prognoses van de klantontwikkelingen en de verwachte profielen van gebruik van ons netwerk uitwijzen dat deze schaarste niet spoedig zal optreden. Dit geldt voor het verbruik van elektriciteit.

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Harlingen Harlingen noordoost

  We hebben het knelpunt bij verdeelstation Harlingen veld 10-1V17 opgelost, doordat uit nader diepteonderzoek is gebleken dat de prognoses van de klantontwikkelingen en de verwachte profielen van gebruik van ons netwerk uitwijzen dat deze schaarste niet spoedig zal optreden. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Hieronder staan de details van het gebied.

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Heerenveen Heerenveen, Tjalleberd, Langezwaag, Nieuwehorne, Oudeschoot

  Nader onderzoek heeft uitgewezen dat vooralsnog verdeelstation Heerenveen niet binnen afzienbare tijd zijn capaciteitsgrens bereikt. Daarom trekken wij de vooraankondiging weer in. De oorzaak hiervan is gelegen in een administratieve fout.

  Bekijk het onderzoek en resultaat

   

   

   

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatumMeer informatie
  Holwerd Holwerd

  We hebben de verzwaring in dit gebied afgerond. Het knelpunt bij verdeelstation Holwerd is daardoor opgelost.

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Kootstertille Kootstertille, Harkema, Jistrum, Twijzel 

  Door een herberekening in verband met een herijking van de technische eisen is een knelpunt bij verdeelstation Kootstertille opgelost. Dit geldt voor het terugleveren van elektriciteit. Bekijk de details in het rapport hiernaast.

   

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Sneek Sneek

  We hebben het bovenliggende knelpunt op verdeelstation Sneek voorlopig opgelost. Onderliggende knelpunten in dit gebied blijven nog wel bestaan, tot we de verzwaringen afronden.

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Spannenburg Langweer, Woudsend

  Een of meer klanten gaven aan minder vermogen nodig te hebben. Dit geldt voor teruglevering. Let op, afzonderlijke velden op dit station hebben nog wel een knelpunt.

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Wolvega Wolvega, Noordwolde, Boijl

  We hebben meerdere knelpunten bij verdeelstation Wolvega opgelost, door het elektriciteitsverdeelstation uit te breiden. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit.