Beschikbare capaciteit terugleveren Zuid-Holland

Terugleveren

 De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruik aansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère.

Bent u consument en heeft u zonnepanelen? Dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat u opgewekte energie kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. U leest hier meer over op onze website.

Zuid-Holland 

Zuid-Holland heeft een hoge ambitie in het verduurzamen van mobiliteit en bedrijventerreinen en het ontwikkelen van nieuwbouw. Steeds meer agrarische- en tuinbouwbedrijven willen grootschalig zonnepanelen op hun daken plaatsen en deze opgewekte elektriciteit terugleveren aan het net. Ook het aantal zonneweides neemt toe.

Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop

Door een toenemende vraag naar het terugleveren van elektriciteit, groeit de vraag naar transportcapaciteit sneller dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Oegstgeest

Door ontwikkelingen zoals het all-electric worden van bedrijventerreinen, groeit de vraag naar transportcapaciteit sneller dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden

Zuidplaspolder

Met name door bedrijfsuitbreiding van tuinders en de opkomst van zonneweides, groeit de vraag naar transportcapaciteit sneller dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Wilt u in een rood gebied subsidie aanvragen om energie terug te leveren?

Dan is het mogelijk dat u daarvoor toch een positieve transportindicatie krijgt. Dat hangt af van de tijd die nodig is om het knelpunt op te lossen. Heeft u bijvoorbeeld een realisatietermijn van 3 jaar en verwacht Liander het knelpunt binnen 2 jaar op te lossen? Dan krijgt u een positieve transportindicatie, ook al is de aanvraag in een rood gebied.

Meer weten over de transportindicatie?