Beschikbare capaciteit afnemen Noord-Holland

Afnemen

Legenda transportcapaciteit

De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruik aansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère.

Driehoek Purmerend, Beemster, Edam, Uitgeest 

De combinatie van woonwijken, bedrijven, zonneweides en grootschalige zonnedaken, vraagt veel van het elektriciteitsnet. De vraag naar transportcapaciteit neemt hierdoor sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Hollands Kroon

In de regio Hollands Kroon komen steeds meer datacenters en worden grote windparken gerealiseerd. Ook zijn er veel kleine zonne-initiatieven. De vraag naar transportcapaciteit neemt hierdoor sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Texel

Op Texel neemt de vraag naar transportcapaciteit sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Wieringermeer Polder

Windparken leveren grote hoeveelheden opgewekte elektriciteit terug aan het net. Daarnaast vragen tuinders en datacenters in dit gebied steeds meer elektrisch vermogen.  De vraag naar transportcapaciteit neemt hierdoor sneller toe dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.

Zaanstad

De regio Zaanstad stelt zichzelf hoge duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast neem de woningbouw in deze regio fors toe. De vraag naar elektrisch vermogen groeit hierdoor sneller dan de capaciteit van het net hierop aangepast kan worden.