Beschikbare capaciteit terugleveren Friesland

Terugleveren

Legenda transportcapaciteit

De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruik aansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. 

Bent u consument en heeft u zonnepanelen? Dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat u opgewekte energie kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. U leest hier meer over op onze website.

Friesland 

Friesland heeft de afgelopen jaren een flinke economische ontwikkeling doorgemaakt. Dat leidde tot de komst van nieuwe bedrijven, uitbreiding van bestaande bedrijven, veel woningbouw en investeringen in de toerismesector. Daarnaast is de regio heel actief als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Rond de Afsluitdijk spelen op het gebied van windenergie verschillende initiatieven. De vraag naar elektriciteit wordt steeds groter, terwijl de capaciteit van het netwerk daarvoor niet toereikend is. Om de beschikbaarheid van energie en betrouwbaarheid van het net ook op de lange termijn te kunnen garanderen, is het nodig dat elektriciteitskabels en installaties worden verzwaard.

Noordoost Friesland en Ameland

Door de snelle toename van duurzaam opgewekte zonne-energie in Noordoost Friesland en op Ameland, komt het geregeld voor dat er meer energie geproduceerd wordt dan verbruikt. Die energie wordt teruggeleverd aan het net. De elektriciteitskabels in dit gebied zijn niet berekend op het leveren én grootschalig terugleveren van elektriciteit. 

Leeuwarden

Door de snelle toename van duurzaam opgewekte zonne-energie in de regio rondom Leeuwarden, komt het geregeld voor dat er meer energie geproduceerd wordt dan verbruikt. Die energie wordt teruggeleverd aan het net. De elektriciteitskabels in dit gebied zijn niet berekend op het leveren én grootschalig terugleveren van elektriciteit.

Zuidwest Friesland

Door de snelle toename van duurzaam opgewekte zonne-energie in Zuidwest Friesland, komt het geregeld voor dat er meer energie geproduceerd wordt dan verbruikt. Die energie wordt teruggeleverd aan het net. De elektriciteitskabels in dit gebied zijn niet berekend op het leveren én grootschalig terugleveren van elektriciteit. Daarnaast produceren nieuwe, grote windparken bij de Afsluitdijk zoveel elektriciteit, dat deze niet op het bestaande net kunnen worden aangesloten.

Wilt u in een rood gebied subsidie aanvragen om energie terug te leveren?

Dan is het mogelijk dat u daarvoor toch een positieve transportindicatie krijgt. Dat hangt af van de tijd die nodig is om het knelpunt op te lossen. Heeft u bijvoorbeeld een realisatietermijn van 3 jaar en verwacht Liander het knelpunt binnen 2 jaar op te lossen? Dan krijgt u een positieve transportindicatie, ook al is de aanvraag in een rood gebied.

Meer weten over de transportindicatie?