Beschikbare capaciteit afnemen Friesland

Afnemen

Legenda transportcapaciteit

De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruik aansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. 

Bent u consument en heeft u zonnepanelen? Dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat u opgewekte energie kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. U leest hier meer over op onze website.

Friesland

Friesland heeft de afgelopen jaren een flinke economische ontwikkeling doorgemaakt. Dat leidde tot de komst van nieuwe bedrijven, uitbreiding van bestaande bedrijven, veel woningbouw en investeringen in de toerismesector. Daarnaast is de regio heel actief als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Rond de Afsluitdijk spelen op het gebied van windenergie verschillende initiatieven. De vraag naar elektriciteit wordt steeds groter, terwijl de capaciteit van het netwerk daarvoor niet toereikend is. Om de beschikbaarheid van energie en betrouwbaarheid van het net ook op de lange termijn te kunnen garanderen, is het nodig dat elektriciteitskabels en installaties worden verzwaard.

Heerenveen, Drachten, Wolvega

Met name in het gebied rondom Heerenveen, Drachten en Wolvega zijn de afgelopen jaren veel bedrijven uitgebreid en nieuwe bedrijven opgestart. De vraag naar elektriciteit neemt in dit gebied sneller toe dan de uitbreiding van capaciteit van het elektriciteitsnet.