Transportcapaciteit in Flevoland

Provincie Flevoland

Flevoland heeft veel landelijk gebied, dat zich goed leent voor de opwek van duurzame energie. Het aantal windmolens en zonneparken die duurzame energie opwekken, groeit snel. Op sommige plekken groeit het aanbod van (duurzame) energie sneller dan dat de elektriciteitsnetten aangepast kunnen worden.

Drukte op elektriciteitsnet heeft effect op grootverbruikers

Door deze ontwikkelingen is het druk op het elektriciteitsnet in Flevoland. Hierdoor kan het gebeuren dat zakelijke klanten niet direct het elektrische vermogen krijgen dat ze vragen voor hun grootverbruikaansluiting. Dit zijn aansluitingen van meer dan 3x80 ampère. Bent u consument en heeft u zonnepanelen? Dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat u opgewekte energie kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. U leest hier meer over op onze website.

In de afbeeldingen hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Beschikbare capaciteit afnemen

 

Beschikbare capaciteit terugleveren

 

De laatste update van deze kaarten was op 26 november 2020. De verwachte nieuwe update is op 10 december 2020. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruik aansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère.

Waarom toch een grootverbruikaansluiting aanvragen?

Wilt u een nieuwe of een bestaande grootverbruikaansluiting verzwaren in een rood of oranje gebied? Dan kan het verstandig zijn om dit toch te doen.

 • Afhankelijk van het type aansluiting, is aansluiten soms toch mogelijk
 • Zodra er capaciteit vrij komt, verdelen we deze op volgorde van binnenkomst van aanvragen

Vraag uw aansluiting aan

Actuele knelpunten en oplossingen in Flevoland

 •    

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  BiddinghuizenBuitengebied ten zuidwesten  

  Door spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen voor teruglevering op verdeelstation Biddinghuizen.

  We bouwen een nieuw verdeelstation, waarop we nieuwe kabels kunnen aansluiten.

  Dit verwachten we in 2026 af te ronden.

  Dronten Dronten, Lelystad, Swifterbant, Biddinghuizen  

  Het station Dronten heeft de maximale capaciteit bereikt voor het transporteren van elektriciteit. Het is tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig het station Dronten uit te breiden. De 50MVA transformator wordt vervangen door een 80 MVA transformator. We verwachten de werkzaamheden hiervoor in 2023 klaar te hebben.

  Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om het elektriciteitsnet verder uit te breiden. Dit leidt naar verwachting tot de bouw van nieuwe onderstations en een uitbreiding van het hoogspanningsnet.

  Lelystad Lelystad

  Het station Lelystad heeft de maximale capaciteit bereikt voor het transporteren van elektriciteit. Het is tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Er is een studie gestart om de capaciteit voor terugleveren van elektriciteit uit te breiden. We verwachten dit probleem in het derde kwartaal van 2023 op te lossen.

  Ook zijn er andere ontwikkelingen die ervoor zorgen dat in de nabije toekomst meer capaciteit beschikbaar komt. Zo is de verwachting dat medio 2021 het windpark Irene Vorrink uit bedrijf gesteld wordt.  Dat enkele losse windturbines worden geamoveerd, dat oude windturbines in het Windplan Blauw tot uiterlijk 2022 ‘dubbel mogen draaien’ en dat nieuwe windturbines een gezamenlijke 150kV-aansluiting krijgen.

  Zeewolde 10kV en 20kV Zeewolde, buitengebied tussen Zeewolde, Almere en Lelystad

  Het station Zeewolde heeft de maximale capaciteit bereikt voor het transporteren van elektriciteit. Het is tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig het station Zeewolde aan te passen. Daarna is het mogelijk om een extra 150/20kV transformator te plaatsen, waardoor de capaciteit voor het terugleveren van elektriciteit wordt vergroot.Deze aanpassingen zijn naar verwachting eind 2023 klaar.

  De nieuwe windturbines in het Windplan Rood (projectgebied Zuid) krijgen een gezamenlijke 150kV-aansluiting. De huidige windturbines die zijn aangesloten bij Liander, blijven grotendeels tot 2026 ‘dubbel draaien’ met de nieuwe turbines. Hierdoor komt er capaciteit vrij op het onderstation.

  Zuiderveld 10kV Lelystad

   

  Het station Zuiderveld 10kV heeft de maximale capaciteit bereikt voor het transporteren van elektriciteit. Het is tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Station Zuiderveld 10Kv staat in een woonwijk. Daardoor is het niet mogelijk het huidige station uit te breiden. Het is nodig een nieuw station te stichten ten zuiden van Lelystad. Momenteel lopen de eerste onderzoeken naar een geschikte locatie hiervoor. We kunnen nog niet aangeven wanneer het nieuw te bouwen onderstation gereed is. We verwachten dit station eind 2025 gereed te hebben.

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Emmeloord Urk, Noordoostpolder

  Door spanningsproblematiek op het station Emmeloord, en stations die hierop zijn aangesloten, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit. 

  Het is nodig om in het midden en westen van de Noordoostpolder en rondom Urk een aantal nieuwe 20kV netten aan te leggen.

  De 20kV netten in het noorden van de Noordoostpolder, zullen gevoed worden vanuit station Lemmer. De 20kV netten in het westen, rond Espel en Tollebeek, zullen gevoed worden vanuit station Emmeloord.

  De nieuwe 20kV netten worden aangesloten op de bestaande 10kV netten met behulp van transformatoren.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor afgerond te hebben in 2024.

  Bekijk de Voortgang van de werkzaamheden rondom Urk

  Luttelgeest Luttelgeest, Blankenham

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Luttelgeest is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  We leggen een nieuwe verbinding aan van 20kV naar het industrieterrein Oudehaske. Klanten zullen worden aangesloten op de nieuw te realiseren 20kV ring. Daarnaast zullen we de capaciteit van de bestaande 10kV transformatoren vergroten.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde kwartaal 2022 afgerond te hebben.

  Vollenhove Marknesse

   

  Door spanningsproblematiek op het station Vollenhove, en de stations die hierop zijn aangesloten, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig een nieuw 20kV net aan te leggen rondom Marknesse dat gevoed gaat worden vanuit station Luttelgeest. Het nieuwe 20kV net wordt aangesloten op het bestaande 10kV net met behulp van transformatoren.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor afgerond te hebben in 2024.

Wat kan er in een wit of geel gebied?

Icoon Opwekken stappenplan

Er is in dit gebied voldoende ruimte op het elektriciteitsnet voor het afnemen en/of terugleveren van elektriciteit.

Wat kan er in een oranje of rood gebied?

Icoon Opwekken stappenplan

Er is in dit gebied weinig tot geen ruimte op het elektriciteitsnet voor het afnemen en/of terugleveren van elektriciteit. 

Wat is congestiemanagement?

Icoon Meterstanden doorgeven

Congestiemanagement wordt toegepast in gebieden waar weinig tot geen ruime beschikbaar is op het net. Maar wat is het eigenlijk?

Liander investeert in Flevoland

Icoon Vergrootglas

Waar in Flevoland vinden grote investeringen plaats in het elektriciteitsnet?