Beschikbare capaciteit terugleveren Flevoland

Terugleveren

Legenda transportcapaciteit

De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruik aansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère.

Bent u consument en heeft u zonnepanelen? Dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat u opgewekte energie kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. U leest hier meer over op onze website.

Provincie Flevoland 

Flevoland heeft veel landelijk gebied, dat zich goed leent voor de opwek van duurzame energie. Het aantal windmolens en zonneparken die duurzame energie opwekken, groeit snel. Op sommige plekken groeit het aanbod van (duurzame) energie sneller dan dat de elektriciteitsnetten aangepast kunnen worden. In de Flevopolder is er op bepaalde locaties niet voldoende capaciteit beschikbaar in het net om extra zonne- of windenergie terug te leveren. In de Noordoostpolder zorgen de lange kabelverbindingen tussen klanten en de elektriciteitsverdeelstations, samen met het in steeds grotere mate (terug)leveren van energie, voor spanningsproblemen.

Gebied Flevopolder

In de Flevopolder is veel landelijk gebied. Ook groeit het aantal zonne- en windparken snel. Dit heeft grote impact op het huidige elektriciteitsnet dat niet is aangelegd op het transporteren van deze hoeveelheden opgewekte elektriciteit.

Noordoostpolder en Urk

In de Noordoostpolder en rondom Urk is veel landelijk gebied. Ook groeit het aantal zonneparken snel. Dit heeft grote impact op het huidige elektriciteitsnet. De lange kabelverbindingen tussen klanten en elektriciteitsverdeelstations, in combinatie met het in steeds grotere mate terugleveren van energie, zorgen voor spanningsproblemen. 

Wilt u in een rood gebied subsidie aanvragen om energie terug te leveren?

Dan is het mogelijk dat u daarvoor toch een positieve transportindicatie krijgt. Dat hangt af van de tijd die nodig is om het knelpunt op te lossen. Heeft u bijvoorbeeld een realisatietermijn van 3 jaar en verwacht Liander het knelpunt binnen 2 jaar op te lossen? Dan krijgt u een positieve transportindicatie, ook al is de aanvraag in een rood gebied.

Meer weten over de transportindicatie?