Beschikbare capaciteit afnemen Flevoland

Afnemen

Legenda transportcapaciteit

De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruik aansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère.

Flevoland heeft veel landelijk gebied, dat zich goed leent voor de opwek van duurzame energie. Het aantal windmolens en zonneparken die duurzame energie opwekken, groeit snel. Op sommige plekken groeit het aanbod van (duurzame) energie sneller dan dat de elektriciteitsnetten aangepast kunnen worden. In de Flevopolder is er op bepaalde locaties niet voldoende capaciteit beschikbaar in het net om extra zonne- of windenergie terug te leveren. In de Noordoostpolder zorgen de lange kabelverbindingen tussen klanten en de elektriciteitsverdeelstations, samen met het in steeds grotere mate (terug)leveren van energie, voor spanningsproblemen.