De slimme energiemeter binnen de huursector

Slimme meter

Bij alle huishoudens en kleine bedrijven worden de traditionele elektriciteits- en gasmeter vervangen door slimme energiemeters. Het geeft de bewoners van uw huurwoningen inzicht in hun energieverbruik. Zo gaan we samen voor veilige en duurzame energie. De hulp van woningbouwverenigingen is daarbij van groot belang.

Als de huurder zelf een contract heeft met een energieleverancier, en daardoor automatisch met ons als netbeheerder, dan mag hij zelf beslissen om de slimme meters te laten plaatsen. Is dit niet het geval, dan is overleg nodig tussen huurder en verhuurder. Zowel de huurder als de woningbouwvereniging hebben er baat bij als de huurwoning is voorzien van slimme meters. Waarom?

  • In het licht van de energietransitie zijn duurzaamheid en betaalbaarheid belangrijke beleidsthema’s. De slimme meter is randvoorwaardelijk om op lokaal niveau duurzame opwek te kunnen realiseren. Vraag en aanbod worden met behulp van de slimme meter real time en gescheiden in beeld gebracht en met dat inzicht kan de benodigde energie-infrastructuur efficiënt worden aangepast.
  • De plaatsing van de slimme meters is nu gratis. Als de huurder de slimme  meter weigert, maar later wil de (nieuwe) huurder of uw woningbouwvereniging alsnog slimme meters, dan zijn we genoodzaakt een vergoeding te vragen. De vraag is wat er dan tussen huurder en verhuurder is vastgelegd over wie deze kosten draagt.
  • De slimme meter biedt de bewoner beter inzicht in het energieverbruik.  Dit leidt vaak tot energiebesparing en dat is prettig voor het milieu en de  portemonnee.

Om uw huurders zo goed mogelijk over over deze groot schalige aanbieding te informeren stellen we uw hulp erg op prijs. Om u hierin te faciliteren vindt u in deze toolkit online nieuwsberichten, voorbeeldposts voor social media en veelgestelde vragen.

Online nieuwsbericht

Om de communicatie rondom de slimme energiemeter voor uw woningbouwvereniging zo makkelijk mogelijk te maken, leveren we een nieuwsbericht aan.

Social media

Om de communicatie rondom de slimme energiemeter voor uw woningbouwvereniging zo makkelijk mogelijk te maken, leveren we een aantal kant-en-klare socialposts aan.

Veelgestelde vragen

  • De slimme energiemeter is een nieuwe meter die  uw huidige energiemeter vervangt. Als u naast elektriciteit ook gas heeft, dan wordt zowel de elektriciteits- als de gasmeter vervangen. Met deze nieuwe meters kan Liander zes keer per jaar automatisch de meterstanden uitlezen. Hierdoor hoeft u deze niet meer door te geven.

  • We verbruiken steeds meer energie. Tegelijkertijd worden de natuurlijke hulpbronnen, zoals olie en aardgas, steeds schaarser. Daarom is het belangrijk om slimmer om te gaan met energie. De slimme meter is de eerste stap naar een duurzame energievoorziening. Zo blijft energieverbruik betaalbaar en beheersbaar.

  • Ja, dat mag als ú een contract heeft met een energieleverancier en daardoor automatisch met ons als netbeheerder. Is dit niet het geval? Overleg dan met de verhuurder van de woning.

Goed om te weten: Fabels en feiten

Er wordt veel gesproken over de slimme meter. Maar welke informatie klopt? Wat zijn de feiten en wat zijn de fabels? Door middel van stellingen geven we inzicht in wat de slimme meter kan en níet kan. Eerlijk, en goed om te weten.