Tijdelijk afschakelen duurzame opwek

Tijdelijk afschakelen duurzame opwek

Om meer duurzame opwek toe te kunnen laten op het bestaande elektriciteitsnet, introduceert Liander de op afstand schakelbare installatie voor zakelijke klanten. Heeft u een aansluiting van 160 kVA tot 2 MVA? En wilt u duurzame energie terug leveren aan het net terwijl u géén verbruik op deze aansluiting heeft? Dan kunt u gebruik maken van een installatie die op afstand af te schakelen is, mits de lokale netsiutatie daarvoor geschikt is.

Handhaven betrouwbaarheid elektriciteitsnet

Het waarborgen van de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet is een belangrijke taak voor de netbeheerder. Daarbij is het belangrijk dat wij zorgen dat de spanning in het net niet te hoog wordt; wij handhaven de spanningsnormen (Voltage). Op het moment dat er een stroomstoring is of wanneer wij onderhoud aan het net uitvoeren, neemt de belasting van het elektriciteitsnet toe. In die situaties neemt ook de kans toe dat de spanningsnormen worden overschreden. Daarom kan een nieuwe opwekinstallatie alleen (gedeeltelijk) worden aangesloten als er ook in het geval van een storing of onderhoud nog genoeg ruimte op het net vrij is. Dat is het uitgangspunt.

Opwek tijdelijk afschakelen

Liander kan nu opwekinstallaties in het geval van storing of onderhoud afschakelen. Dan hoeven we deze situaties niet meer als uitgangspunt te nemen bij de netberekening die bepaalt of er ruimte is voor uw terug levering van energie. Zo creëert Liander extra mogelijkheden om opwekinstallaties aan te sluiten op het net. Zeker in buitengebieden met lange en vaak relatief dunne kabels kan dit een goede oplossing zijn. Zodra de storing of het onderhoud is opgelost, kan een klant weer volledig energie terug leveren aan het net.

Duurzame opwek mogelijk maken

Met deze oplossing draagt Liander ook direct bij aan het versnellen van de energietransitie, ofwel de omschakeling naar duurzame energiebronnen. Het alternatief is het energienet verzwaren of uitbreiden, wat veel tijd en geld kost. Dat is voor de opwekkers van energie en voor de samenleving geen goede ontwikkeling. Naast de op afstand bedienbare installatie werkt Liander aan andere oplossingen om teruglevering snel volledig mogelijk te maken voor meerdere typen opwekkers.

 

Meer informatie

opwek, duurzame opwek, zonnepanelen

Alle informatie over de op afstand schakelbare installatie staat ook in een handige folder.

Veelgestelde vragen tijdelijk afschakelen

  • Tijdelijk afschakelen gebeurt alleen als er een storing is of wanneer Liander werkzaamheden, zoals onderhoud, moet verrichten aan het net waarbij het net wordt omgeschakeld in de reservestelling. Liander schakelt u dan tijdelijk af. Zodra de storing is gerepareerd of de werkzaamheden gereed zijn, wordt de installatie weer ingeschakeld en kunt u weer terug leveren.

  • Gemiddeld genomen over de levensduur van een opwekinstallatie, bent u < 1% van de tijd afgeschakeld vanwege storing of werkzaamheden. De kans op een storing waarbij het MS-net wordt omgeschakeld is circa eens in de 3-8 jaar en de duur is dan 3-10 dagen. Werkzaamheden kunnen leiden tot 1-5 dagen afschakeling en komen gemiddeld eens per 2-3 jaar voor.

  • Liander betaalt de schakelinstallatie met voorziening voor bediening op afstand. De middenspanningsruimte die de klant aanschaft, is gelijk aan alle andere ruimtes voor een AC5-aansluiting. Daar zijn dus geen extra kosten aan verbonden.

  • Volgens onze aansluitvoorwaarden keren wij geen gederfde inkomsten uit. In het geval van een storing geldt onze compensatieregeling. Als de storing langer dan 2 uur duurt krijgen klanten tot 8 uur storing een compensatie van € 910,-. Voor ieder blok van 4 uur dat de storing langer duurt krijgt de klant € 500,-.

  • Als u kiest voor deze oplossing, is de kans op het krijgen van een transportbeperking geminimaliseerd. Mocht er toch een transportbeperking nodig zijn, dan zal deze significant korter duren. Het voorkomen of inkorten van een transportbeperking heeft een gunstig effect op het economisch rendement van de zonne-installatie.