Tijdelijk afschakelen duurzame opwek

Tijdelijk afschakelen duurzame opwek

Om meer duurzame opwek toe te kunnen laten op het bestaande elektriciteitsnet, introduceert Liander de op afstand schakelbare installatie of aansluiting voor zakelijke klanten. Bij klanten met een aansluiting groter dan 160kVA tot en met 2MVA, waarmee alleen energie wordt teruggeleverd aan het net, zet Liander deze oplossing in. Voorwaarde is daarbij wel dat de lokale netsituatie er geschikt voor is.

Handhaven betrouwbaarheid elektriciteitsnet

Het waarborgen van de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet is een belangrijke taak voor de netbeheerder. Daarbij is het belangrijk dat wij zorgen dat de spanning in het net niet te hoog wordt; wij handhaven de spanningsnormen (Voltage). Op het moment dat er een stroomstoring is of wanneer wij onderhoud aan het net uitvoeren,moet het net worden omgeschakeld. In die situaties neemt de kans toe dat de spanningsnormen worden overschreden. Daarom kan een nieuwe opwekinstallatie alleen (gedeeltelijk) worden aangesloten als er ook in het geval van een storing of onderhoud nog genoeg ruimte op het net vrij is. Dat is het uitgangspunt.

Extra capaciteit creëren 

Bij de snel toenemende duurzame opwek ontstaan niet alleen spanningsknelpunten, maar ook capaciteitsknelpunten. Het elektriciteitsnet is standaard voorzien van reservecapaciteit om, in geval van bijvoorbeeld storingen, snel te kunnen omschakelen. Hierdoor blijft de elektriciteitsvoorziening gewaarborgd. Door deze reservecapaciteit te gaan gebruiken voor het opnemen van duurzaam opgewekte energie, komt er meer capaciteit beschikbaar. Dit kan echter alleen als, in geval van storing of onderhoud, diezelfde reservecapaciteit weer beschikbaar komt voor de afnemers van elektriciteit. 

Opwek tijdelijk afschakelen

Liander kan nu opwekinstallaties in het geval van storing of onderhoud afschakelen. Dan hoeven we deze situaties niet meer als uitgangspunt te nemen bij de netberekening die bepaalt of er ruimte is voor uw terug levering van energie. Zo creëert Liander extra mogelijkheden om opwekinstallaties aan te sluiten op het net. Zodra de storing of het onderhoud is opgelost, kan een klant weer volledig energie terug leveren aan het net.

Duurzame opwek mogelijk maken

Met deze oplossing draagt Liander ook direct bij aan het versnellen van de energietransitie, ofwel de omschakeling naar duurzame energiebronnen. Het alternatief is het energienet verzwaren of uitbreiden, wat veel tijd en geld kost. Dat is voor de opwekkers van energie en voor de samenleving geen goede ontwikkeling. Naast de op afstand bedienbare installatie werkt Liander aan andere oplossingen om teruglevering snel volledig mogelijk te maken voor meerdere typen opwekkers.

 

Aansluitingen groter dan 160 kVA t/m 2 MVA

Alle informatie over de op afstand schakelbare installatie (AC5) staat ook in een handige folder. 

Veelgestelde vragen tijdelijk afschakelen

  • Tijdelijk afschakelen gebeurt alleen als er een storing is of wanneer Liander werkzaamheden, zoals onderhoud, moet verrichten aan het net waarbij het net wordt omgeschakeld in de reservestelling. Liander schakelt u dan tijdelijk af. Zodra de storing is gerepareerd of de werkzaamheden gereed zijn, wordt de installatie weer ingeschakeld en kunt u weer terug leveren.

  • Bij een aansluiting van 160 kVA t/m 2 MVA bent u gemiddeld < 1% van de tijd afgeschakeld vanwege storing of werkzaamheden, genomen over de levensduur van een opwekinstallatie. De kans op een storing is circa eens in de 3-11 jaar en de duur is dan 3-12 dagen. Werkzaamheden kunnen leiden tot maximaal 2 weken afschakeling en komen gemiddeld eens per 2-3 jaar voor.

  • Liander betaalt de schakelinstallatie met voorziening voor bediening op afstand. De kosten voor de middenspanningsruimte worden gedragen door de klant. Meer weten over de eisen die aan een middenspanningsruimte worden gesteld? Lees het hier.

  • Volgens onze aansluitvoorwaarden keren wij geen gederfde inkomsten uit. In het geval van een storing geldt onze compensatieregeling

  • U kunt onderhoud plegen wanneer u bent afgeschakeld vanwege onderhoud van Liander, mits u voldoet aan de NEN3140 (laagspanning) of NEN3840(hoog- en middenspanning). De klantinstallatie is dan gescheiden van het net en geaard. Als u bent afgeschakeld door Liander in verband met storing en onderhoud moet u er rekening mee houden dat u door Liander elk moment weer op het net kan worden geschakeld en spanning heeft.

  • Als u kiest voor deze oplossing, is de kans op het krijgen van een transportbeperking geminimaliseerd. Mocht er toch een transportbeperking nodig zijn dan zal deze kleiner zijn en/of korter duren.

  • Ter voorbereiding op afschakeling kunt u eventueel uw eigen apparatuur vooraf uitschakelen, om een harde onderbreking te voorkomen.