Consequenties van stoppen TF voor overheden

Consequenties van stoppen TF voor overheden

Maakt u binnen uw organisatie gebruik van het TF-signaal? Dan heeft het stoppen van het TF-signaal consequenties. Installaties kunnen dan niet meer in- en uitgeschakeld worden en/of op andere manieren niet goed meer functioneren.

Voor toepassingen die tot de taak van de netbeheerder horen, regelt Liander dit. Het gaat dan om de slimme meter voor het tariefschakelen bij kleinverbruik aansluitingen en FlexOVL voor het schakelen van de openbare verlichting op het elektriciteitsnet van Liander.

In uw gemeente, provincie of organisatie zijn er wellicht ook andere toepassingen die van het TF-signaal gebruik maken. Voor deze toepassingen kan het uitzetten van het TF-signaal consequenties hebben. Denk hierbij aan de volgende toepassingen:

Openbare verlichting op uw eigen net

Er zijn gemeentes, provincies of andere organisaties waar (een deel van) de openbare verlichting is aangesloten op een eigen elektriciteitsnet. Het kan zijn dat de openbare verlichting die aangesloten is op dit eigen net aan- en uitgeschakeld wordt met het opgevangen TF-signaal. Is dit voor uw organisatie van toepassing? Dan dient u zelf voor een nieuw schakelsysteem te zorgen om het schakelen van de openbare verlichting in uw organisatie te waarborgen. U kunt hiervoor samenwerken met bedrijven gespecialiseerd in oplossingen voor openbare verlichting.

Er zijn verschillende schakeloplossingen mogelijk. Zo kunt u gebruik maken van een tijdklok voor het schakelen. Er zijn ook geavanceerde systemen waarmee u bijvoorbeeld per lichtmast de lichtsterkte kunt bepalen. Voor een nieuw schakelsysteem voor openbare verlichting in uw organisatie kunt u samenwerken met bedrijven gespecialiseerd in oplossingen voor openbare verlichting.

Verlichting op uw terrein?

Heeft u verlichting op uw parkeerterrein, is uw bedrijfsterrein verlicht of heeft u galerijverlichting in beheer? De kans bestaat dat het aan- en uitschakelen dan met behulp van het TF-signaal gebeurt. U dient dan zelf te zorgen voor een nieuw schakelsysteem om ook ná het stoppen van het signaal in uw regio deze verlichting in en uit te kunnen schakelen. Wij adviseren u hiermee tijdig te beginnen.

Er zijn verschillende schakeloplossingen mogelijk. Zo kunt u gebruik maken van een tijdklok voor het schakelen. Er zijn ook geavanceerde systemen waarmee u bijvoorbeeld per lichtmast de lichtsterkte kunt bepalen in geval van terreinverlichting. Vraag uw installateur om advies.

Andere systemen of apparaten die meeliften op het TF-signaal

Het TF-signaal kan ook systemen of apparaten aansturen die in het beheer zijn van uw organisatie. In het verleden konden TF-ontvangers gekocht worden bij technische groothandels. Daardoor is bij ons niet bekend welke andere systemen in uw gemeente gebruikmaken van het TF-signaal. Denk hierbij aan:

  • verlichting op eigen terreinen (bijvoorbeeld op gemeentewerven)
  • boilers
  • eigen installaties

Heeft u deze of andere systemen of apparaten die aangestuurd worden door het TF-signaal in beheer? Dan dient u zelf te zorgen voor een nieuw schakelsysteem voor deze systemen of apparaten. U kunt uw installateur om advies vragen.

Tref op tijd voorzorgsmaatregelen

Het moment dat het TF-signaal in uw regio stopt, lijkt nu misschien nog ver weg, maar het treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen is meestal niet van de één op de andere dag geregeld. Wij adviseren u daarom om hier tijdig mee te starten.

Bekijk wanneer het TF-signaal in uw regio stopt.

Impact op andere organisaties

Het stoppen van het TF-signaal kan ook impact hebben op andere organisaties, bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. Daar kan galerij- of portiekverlichting, die nog schakelt op basis van het TF-signaal, na het stoppen van het TF-signaal blijven branden. Liander informeert woningbouwcorporaties hierover, zodat zij zelf op tijd de benodigde voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Het kan echter zijn dat we niet alle woningbouwcorporaties, of andere organisaties waar het stoppen van het TF-signaal impact kan hebben, in beeld hebben. Mocht u vragen krijgen van andere organisaties, dan kunt u hen doorverwijzen naar deze website.

Veelgestelde vragen

  • FlexOVL is niet geschikt voor eigen netten voor de openbare verlichting.

  • Uw installatie-adviseur kan u hierbij helpen. Samen met uw installatie-adviseur kunt u ook de beste oplossing oplossing bepalen voor uw organisatie en specifieke situatie.

  • Uw installatie-adviseur kan u hierbij helpen. Hij kan u adviseren over de beste oplossing voor uw organisatie en specifieke situatie.

  • Heeft de mast een 1x6 ampère geschakelde aansluiting? Dan zit u op het elektriciteitsnet van Liander en regelt Liander de schakeling. Heeft u een ander soort aansluiting, bijvoorbeeld een 3x25 ampère aansluiting? Dan wordt deze niet door Liander geschakeld. Als er achter die aansluiting openbare verlichting zit, is die niet direct op het net van Liander aangesloten. en regelt Liander daarvoor ook niet de schakeling. Als uw een eigen elektriciteitsnet heeft (die u zelf beheert), waar openbare verlichting op is aangesloten, zit die ook niet direct op het net van Liander en wordt de schakeling ook niet door Liander geregeld. In dat geval moet u dus zelf het schakelen regelen.