Consequenties van stoppen TF voor overheden in de Noordoostpolder

Consequenties van stoppen TF voor overheden in de Noordoostpolder

Maakt u binnen uw organisatie gebruik van het TF-signaal? Dan heeft het stoppen van het TF-signaal consequenties. Installaties in de Noordoostpolder kunnen dan vanaf 1 september 2018 niet meer in- en uitgeschakeld worden en/of op andere manieren niet goed meer functioneren.

Voor toepassingen die tot de taak van de netbeheerder horen, regelt Liander dit. Het gaat dan om de slimme meter voor het tariefschakelen bij kleinverbruik aansluitingen en FlexOVL voor het schakelen van de openbare verlichting op het elektriciteitsnet van Liander.

In uw gemeente, provincie of organisatie zijn er wellicht ook andere toepassingen die van het TF-signaal gebruik maken. Voor deze toepassingen kan het uitzetten van het TF-signaal consequenties hebben. Denk hierbij aan de volgende toepassingen:

Openbare verlichting op uw eigen net

Er zijn gemeentes, provincies of andere organisaties waar (een deel van) de openbare verlichting is aangesloten op een eigen elektriciteitsnet. Het kan zijn dat de openbare verlichting die aangesloten is op dit eigen net aan- en uitgeschakeld wordt met het opgevangen TF-signaal. Is dit voor uw organisatie van toepassing? Dan dient u zelf voor een nieuw schakelsysteem te zorgen, om vanaf 1 september 2018, het schakelen van de openbare verlichting in uw organisatie te waarborgen. U kunt hiervoor samenwerken met bedrijven gespecialiseerd in oplossingen voor openbare verlichting.

Er zijn verschillende schakeloplossingen mogelijk. Zo kunt u gebruik maken van een tijdklok voor het schakelen. Er zijn ook geavanceerde systemen waarmee u bijvoorbeeld per lichtmast de lichtsterkte kunt bepalen. Voor een nieuw schakelsysteem voor openbare verlichting in uw organisatie kunt u samenwerken met bedrijven gespecialiseerd in oplossingen voor openbare verlichting.

Andere systemen of apparaten die meeliften op het TF-signaal

Het TF-signaal kan ook systemen of apparaten aansturen die in het beheer zijn van uw organisatie. In het verleden konden TF-ontvangers gekocht worden bij technische groothandels. Daardoor is bij ons niet bekend welke andere systemen in uw gemeente gebruikmaken van het TF-signaal. Denk hierbij aan:

  • verlichting op eigen terreinen (bijvoorbeeld op gemeentewerven)
  • boilers
  • eigen installaties

Heeft u deze of andere systemen of apparaten die aangestuurd worden door het TF-signaal in beheer? Dan dient u zelf te zorgen voor een nieuw schakelsysteem voor deze systemen of apparaten. U kunt uw installateur om advies vragen.

Veelgestelde vragen

  • Liander zorgt dat alle huishoudens in de regio Noordoostpolder voor september 2018 de slimme meter aangeboden krijgen. Huishoudens die gebruik maken van hoog/laag tarief die de slimme meter weigeren, kunnen na september 2018 geen gebruik meer maken van dit hoog/laag tarief. Wilt u dit wel? Vraag dan de slimme meter aan.

  • Liander zorgt dat FlexOVL in de regio Noordoostpolder voor september 2018 uitgerold is. De openbare verlichting op het elektriciteitsnet van Liander blijft daarmee gewoon aan- en uitschakelen.

  • FlexOVL is niet geschikt voor eigen netten voor de openbare verlichting.

  • Uw installatie-adviseur kan u hierbij helpen. Samen met uw installatie-adviseur kunt u ook de beste oplossing oplossing bepalen voor uw organisatie en specifieke situatie.

  • Uw installatie-adviseur kan u hierbij helpen. Hij kan u adviseren over de beste oplossing voor uw organisatie en specifieke situatie.

  • Heeft de mast een 1x6 ampère geschakelde aansluiting? Dan zit u op het elektriciteitsnet van Liander en regelt Liander de schakeling. Heeft u een ander soort aansluiting, bijvoorbeeld een 3x25 ampère aansluiting? Dan wordt deze niet door Liander geschakeld. Als er achter die aansluiting openbare verlichting zit, is die niet direct op het net van Liander aangesloten. en regelt Liander daarvoor ook niet de schakeling. Als uw een eigen elektriciteitsnet heeft (die u zelf beheert), waar openbare verlichting op is aangesloten, zit die ook niet direct op het net van Liander en wordt de schakeling ook niet door Liander geregeld. In dat geval moet u dus zelf het schakelen regelen.