Stappenplan elektriciteitsaansluiting > 160 kVA

Stappenplan elektriciteitsaansluiting > 160 kVA

De rol van Liander als netbeheerder is bij aansluitingen > 160 kVA uitsluitend het realiseren van de elektriciteitsaansluiting op het net. Voor de realisatie van de aansluiting na het overdrachtspunt schakelt u een middenspanningsinstallateur in. Deze kan dit deel van de elektriciteitsinstallatie voor u verzorgen.

 

1. Welke aansluiting heeft u nodig?

Dit doet u zelf:

U gaat een bedrijf starten of uitbreiden. Daarvoor heeft u een (aangepaste) elektriciteitsaansluiting nodig. Samen met uw installateur bepaalt u welk vermogen u nodig heeft.

Dit doet Liander:

Met onze quick scan krijgt u direct een indicatie van de éénmalige kosten van uw nieuwe aansluiting (voor aansluitingen met vermogens tot 2 mVA). Zo weet u waarmee u rekening moet houden in uw begroting. Voor een kostenindicatie voor het realiseren van de elektriciteitsaansluiting na het overdrachtspunt verwijzen wij u graag naar uw middenspanningsinstallateur. Hij verzorgt dit deel van de aansluiting voor u.

 

2. Offerte

Dit doet u zelf:
Weet u welke aansluiting u nodig heeft? Vraag dan direct een offerte aan. Vraag ook een offerte aan bij uw middenspanningsinstallateur voor de realisatie van de aansluiting na het overdrachtspunt.

Dit doet Liander:
Binnen vijf werkdagen nemen wij contact met u op om uw offerte-aanvraag door te nemen. Nadat wij alle relevante informatie hebben, ontvangt u binnen tien werkdagen de offerte van ons.

Soms is het nodig dat onze specialisten eerst uw situatie beoordelen voor wij een definitief ontwerp maken. Wij noemen dit schouwen. Dat kan vanuit bouwkundig of vanuit elektrotechnisch oogpunt. Als schouwen nodig is, hoort u dat van ons.

 

3. Betaling

Dit doet u zelf:
Gaat u akkoord met de offerte? Dan doet u bij bedragen vanaf € 15.000 een aanbetaling van 20%. Bij bedragen onder € 15.000 vragen wij u om het hele bedrag te betalen voordat wij aan de slag gaan.

Dit doet Liander:
Zodra wij de offerte ondertekend retour ontvangen van u, plannen we de werkzaamheden in. Houd er rekening mee dat de levertijd langer kan zijn dan u verwacht in verband met het grote aantal aanvragen van klanten. 

 

4. Voorbereidingen

Dit doet u zelf:
Liander verzorgt bij aansluitingen > 160 kVA de aansluiting op het net en het transport van energie. Andere zaken moet u zelf verzorgen. Er zijn verschillende partijen die u hierbij kunnen helpen, zoals een middenspanningsinstallateur. Wij zetten een aantal zaken voor u op een rij:

 • Vermogenstransformator
  De vermogenstransformator maakt geen onderdeel uit van de aansluiting die Liander voor u realiseert. Een middenspanningsinstallateur zal dit voor u realiseren. U bent vrij zelf een middenspanningsinstallateur te kiezen die de vermogenstransformator aan u kan leveren en de installatie hiervan verzorgt. De middenspanningsinstallateur kan ook het onderhoud en beheer van dit deel van de installatie voor u verzorgen na inbedrijfstelling.
 • Middenspanningsruimte
  Voor het realiseren van de aansluiting is een middenspanningsruimte noodzakelijk. In deze ruimte zijn onder andere de schakelinstallatie van Liander en uw vermogenstransformator ondergebracht. Wilt u gebruik maken van een prefab compactstation of prefab betreedbaar station? Dan staat Liander onder voorwaarden toe dat de beveiliging en meettransformatoren op de fabricagelocatie worden ingebouwd. Bij de offerte ontvangt u meer informatie hierover of bekijk de eisen alvast hier.
 • Kies uw meetbedrijf
  Voordat u de aansluiting kunt gebruiken, moet er een meter zijn geplaatst die uw energieverbruik meet en de meterstanden aan ons doorgeeft. Een erkend meetbedrijf kan de metingen verzorgen.
 • Regel op tijd een energieleverancier
  Liander levert geen energie. Hiervoor sluit u zelf een overeenkomst af met een energieleverancier. Zorg ervoor dat u vóór het in gebruik nemen van de aansluiting een contract heeft met de leverancier.
 • Installatieverantwoordelijkheid
  Een veilige elektrische installatie is verplicht volgens de Arbowet. Daarbij hoort dat u een bevoegd installatieverantwoordelijke heeft. U heeft een installatieverantwoordelijke nodig voor zowel de middenspanningsinstallatie als laagspanningsinstallatie.
 • Schone grond
  Bij graafwerkzaamheden op uw terrein is Liander wettelijk verplicht de bodemkwaliteit te controleren op verontreiniging. In deze aanbieding zijn we ervan uitgegaan dat de werkzaamheden plaatsvinden in schone grond. Heeft u voor het perceel van de aansluiting een bodemrapport (bij voorkeur uitgevoerd volgens de CROW publicatie 307)? Stuur dit dan mee met uw opdracht. Ontvangen wij geen bodemrapport of bevat het rapport niet voldoende informatie, dan doen we aanvullend onderzoek. Is de grond verontreinigd? Dan zoeken wij samen met u naar een passende oplossing. De kosten voor aanvullend onderzoek en de werkzaamheden ten gevolge van de geconstateerde verontreiniging brengen wij als meerwerk in rekening.

Dit doet Liander:
Wij maken het definitieve ontwerp voor uw aansluiting, vragen vergunningen aan bij de gemeente en bestellen de materialen. Ook bespreken we de globale planning van het project met u.

 

5. Definitieve planning

Dit doet u zelf:
Heeft u al een aanbetaling gedaan? Dan betaalt u nu 70% van het totaalbedrag. Daarmee heeft u al aan 90% van het geoffreerde bedrag voldaan.

Dit doet Liander:
We maken samen afspraken over de planning van de werkzaamheden in de komende vier weken. De planning en uitvoering van de werkzaamheden zijn gebaseerd op het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen. Als er geen vergunning is verstrekt voor het kabeltracé waarop de opdracht is bepaald, dan zoeken wij in overleg met u een alternatief tracé. Dit kan leiden tot wijziging van de werkzaamheden, kosten en planning.

 

6. Uitvoering

Dit doet u zelf:
Tijdens de uitvoering is er regelmatig overleg tussen u en onze projectmanager. Bij wijzigingen in de planning informeert u onze projectmanager om extra kosten en vertraging in de oplevering zoveel mogelijk te beperken. U checkt of de contracten met het meetbedrijf en de energieleverancier in orde zijn. Ook regelt u dat uw installateur aanwezig is bij in bedrijf stelling. Dit is nodig om de installatie in gebruik te nemen.

Dit doet Liander:
Onze medewerkers of een gecertificeerde aannemer realiseren uw aansluiting. Dit doen wij in overleg met u installatieverantwoordelijke en installateur. Samen met uw installateur, installatieverantwoordelijke en onze installatieverantwoordelijke nemen we de installatie daarna in gebruik.

 

7. Afronding en evaluatie

Dit doet u zelf:
U hoeft alleen nog de eindfactuur te betalen.

Dit doet Liander:
Onze projectmanager plant een evaluatiegesprek met u. Verder bellen we u misschien met een paar vragen over onze dienstverlening.