Aanleg middenspanningkabels Sneek-Ysbrechtum-Tirns

middenspanningkabels

Het elektriciteitsnet rond Sneek staat onder druk. Dat komt door een toename in zowel het gevraagde als het teruggeleverde vermogen in de regio. Door de energietransitie zijn er bijvoorbeeld nieuwe zonneparken gekomen. Daarom verzwaren we het middenspanningsnet rond Sneek. Deze werkzaamheden duren naar verwachting van oktober 2020 tot halverwege 2021.  

We beginnen ons werk bij verdeelstation Sneek. Via Ysbrechtum volgen we de kabels richting Tirns. Op de onderstaande kaart ziet u de route van onze werkzaamheden. De aannemer Baas BV voert deze werkzaamheden namens ons uit.  

Werkzaamheden

Vanaf verdeelstation Sneek leggen we nieuwe elektriciteitskabels aan. Via Ysbrechtum en Tjalhuizum leggen we de kabels naar Tirns. In Tirns plaatsen we een nieuwe elektriciteitsstation. Hier sluiten we het bestaande laagspanningsnet rond Tirns op aan. We verwachten dit halverwege 2021 af te ronden. 

Wat betekent dit voor u?

Samen met onze aannemer proberen we overlast zo veel mogelijk te beperken. Dat betekent voor u het volgende:  

  • U krijgt bericht van ons voordat de werkzaamheden bij u in de buurt komen.  
  • Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon gas en stroom blijven gebruiken.  
  • We houden uw woning of bedrijfspand zo goed mogelijk bereikbaar. Maar het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van de weg en/of de stoep afgesloten is. 

Veiligheid tijdens werkzaamheden 

Voor en tijdens de werkzaamheden slaan wij in de buurt materiaal op. Hierbij beperken wij eventuele hinder tot een minimum. We voeren de werkzaamheden uit volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Dat betekent onder andere dat wij het werkgebied afzetten en waarschuwingsborden plaatsen. Waar mogelijk zorgen wij op de straat of stoep dat voetgangers toch kunnen passeren. De werktijden zijn van 7.00 tot 17.00 uur. 

Vragen of meer informatie 

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij onze aannemer Baas BV via klantenservice@baasbv.nl. Of telefonisch op het nummer 088 222 74 00 (werkdagen tussen 08:00 - 17:30). 

Veelgestelde vragen

  • De kabels worden aangelegd door middel van open ontgraving en gestuurd boren. Het graven gebeurt met graafmachines, waarna de kabels worden gelegd. Vervolgens wordt de sleuf weer gedicht. Bij gestuurde boringen wordt niet gegraven, maar wordt in de grond een doorgang gemaakt waar de kabel doorheen wordt getrokken. We werken in de berm langs de wegen en fietspaden.  Voor uw en onze veiligheid worden wegversmallingen goed zichtbaar gemaakt en onze werkvakken afgezet.