Smart Design

Smart Design

Verduurzamen tegen de laagste maatschappelijke kosten, dat is onze doelstelling. Dat kan met onze 'smart design' principes. Bekijk deze principes in vier korte filmpjes. Wilt u weten of deze principes ook van toepassing zijn bij uw duurzame opwek met windmolens of zonnepanelen? Neem dan in een vroeg stadium contact op met Liander.

Zon en wind combineren

Lees hier alles over de voordelen van zon en wind op één aansluiting.

Sluit niet aan op de piek

Bekijk waarom het niet rendabel is om uw aansluiting op uw piek te baseren.

Benut basisbelasting

Stem uw verbruik en opwek op elkaar af. Lees hier waarom.

Benut bestaande opslag

Lees waarom het efficiënt benutten van opgewekte energie onnodige belasting van ons net voorkomt.

Veelgestelde vragen smart design

 • Liander heeft een sterke focus om de maatschappelijke kosten laag te houden. Twee smart design principes zijn nog niet altijd mogelijk:

   

   

   

   

   

  Neem contact op met Liander om te beoordelen of deze principes wel in uw situatie toe te passen zijn.