Laat de zon niet wachten: help mee!

Laat de zon niet wachten

Wilt u een actieve rol spelen in het verbeteren van de betrouwbaarheid van het stroomnet in uw wijk? Het is eenvoudiger dan u denkt! Door slim gebruik te maken van uw energiebehoeften wanneer de zon volop schijnt, kunnen we samen een aanzienlijk verschil maken. Niet alleen zorgen we voor een betrouwbaarder stroomnet, maar we dragen ook bij aan een duurzamere toekomst. 

Help mee!

Hoe? Door de opgewekte energie in uw wijk zelf te gebruiken. Heeft u een elektrische auto? Laad deze dan op wanneer de zon schijnt. Dat kunt u zelf doen, of u kunt daarbij gebruik maken van een app zoals de Stekker-app. Deze is eenvoudig (en gratis) te downloaden via de App Store (iPhone) of Google Play Store (Android).   

Heeft u geen elektrische auto? Dan kunt u nog steeds meedoen. Draai uw grote elektrische apparaten, zoals de wasmachine, droger en vaatwasser, tijdens de zonnige uren. Op deze manier gebruikt u de opgewekte stroom van uw wijk op een duurzame manier en voorkomen we overbelasting van het net. 

Spanningsproblemen bij u in de wijk 

In uw wijk zien we dat de spanningsklachten toe nemen. Op zonnige dagen loopt de spanning in het stroomnet soms hoog op. Bij een te hoge spanning schakelen zonnepanelen af en kan er geen duurzame energie meer worden opgewekt en gebruikt. Om dit te voorkomen werkt Liander hard aan het verzwaren van het stroomnet. Deze uitbreiding is de grootste verbouwing van Nederland ooit en zal niet van vandaag op morgen klaar zijn. Daarom zoeken we in de tussentijd naar andere mogelijkheden om toch duurzame stroom op te blijven wekken. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met Stekker om u en uw buren te helpen de eigen opgewekte stroom zo makkelijk mogelijk zelf te gebruiken. 

De Stekker-app bij elektrisch laden 

De stekker-app stelt u in staat om laadsessies van elektrische auto's slim te beheren. Liander onderzoekt graag hoe we in samenwerking met partijen als Stekker kunnen zorgen voor een stabiele energievoorziening in uw wijk. Laten we samenwerken om uw wijk energie-efficiënter en betrouwbaarder te maken. Maak uw stroom slim en word een deel van de oplossing voor de netproblemen in uw buurt! 

Over deze proef

Liander start samen met het bedrijf Stekker een proef in een aantal wijken in Nederland. Liander probeert met deze proef te achterhalen in hoeverre het aanmoedigen van slimmer gebruik van energie bijdraagt aan het verminderen van overspanningsproblemen op het stroomnet. Samen met de bewoners willen we er op die manier voor zorgen dat de zonnepanelen zo veel mogelijk energie kunnen blijven opwekken. 

Liander brengt binnen vier weken na deze proef opnieuw de spanningssituatie in uw wijk in kaart. Wij hopen vervolgens het effect van slimmer energieverbruik terug te zien in onze analyse. In samenwerking met Stekker willen wij analyseren hoe het slimmer opladen van elektrische auto's via de Stekker-app hieraan heeft bijgedragen. Dit resultaat willen we na afloop met u delen.

FAQ

Lees hieronder de FAQ voor de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen of wilt u contact? Mail dan naar slimenergiegebruik@alliander.com.

Maak uw stroom slim! Meest gestelde vragen:

 • Wanneer zonnepanelen op veel plekken in de wijk stroom terug leveren loopt de spanning in de wijk op. Dit komt omdat ze op een hoger voltage terug leveren dan onze netten aankunnen. Als er op dat moment tegelijk stroom afgenomen wordt zal de spanning dalen. Dit komt omdat afname van stroom zorgt voor een vermindering in spanning. Liander heeft hier als netbeheerder de taak om uw spanningshuishouding binnen de wettelijk bepaalde grenzen te houden (230 V +- 10%).  

  Wanneer grote elektrische apparaten stroom afnemen zal de spanning sneller dalen dan kleine elektrische apparaten. Een elektrische auto is een van de grootste elektrische apparaten beschikbaar voor consumenten en kan daarom erg goed gebruikt worden om de spanning te laten dalen.  

 • Liander heeft deze pilot met Stekker opgezet, maar er zijn inderdaad ook andere apps die u kunt gebruiken voor het slim laden van uw elektrische auto. Deze apps kunt u vinden in de App Store of Google Play Store.  

 • We merken dat klanten in ons hele verzorgingsgebied vaker bij ons aankloppen vanwege overspanningsklachten die zij ervaren. De meest voorkomende klacht waar klanten mee zitten is het feit dat zonnepanelen bij mensen thuis afschakelen.  

  Naast de berichten die we van klanten ontvangen, ontvangen we automatisch een melding van slimme meters. Als de spanning die de slimme meter meet langer dan een minuut te hoog is, namelijk een waarde van 253 Volt of hoger, krijgen wij hiervan een melding in onze systemen. Op die manier monitoren we als netbeheerder ons elektriciteitsnetten, om te bepalen waar we het eerste aanpassingen moeten maken aan het net. 

 • Spanning is een indicatie voor hoe graag elektriciteit naar een andere plek stroomt. De vergelijking die hiervoor nog wel eens wordt gebruikt, is de waterdruk in een waterleiding. Hoe hoger de druk, hoe harder het water uit de leiding stroomt. Liander heeft als taak om ervoor zorgen dat de spanning (oftewel waterdruk) in de netten niet te hoog wordt. Dan voorkomen we dat er gevaarlijke situaties ontstaan én dat alle apparaten die je thuis in het stopcontact steekt van de juiste spanning worden voorzien. 

  Eén van de manieren waarop we (in Europa) zorgen dat de spanning niet te hoog wordt, is het feit dat zonnepaneelinstallaties automatisch stoppen met het terugleveren van energie als de spanning 253 Volt of hoger is.  

 • We kunnen niet zien wat de zonnepanelen doen van iedere klant. Wel zien we dat er in wijken waar veel zonnepanelen op de daken liggen, dat de spanning sneller oploopt. Als de zon schijnt, wekt iedere zonnepaneel veel energie op. Op de momenten dat de spanning zo hoog wordt dat er 253 Volt wordt gemeten, weten we dat de kans op het uitschakelen van zonnepaneelinstallaties hoger is.  

 • We begrijpen goed dat het vervelend is als je zonnepanelen ineens minder terugleveren dan had gekund. Naast dat we door uitvallende zonnepanelen groene energie mislopen, zien we in dat het ook financiële gevolgen heeft. De gemiste opwek levert normaal gesproken namelijk geld op óf kan op een later moment worden gesaldeerd. 

  Om de overspanningsproblematiek op te lossen maken, zijn we als netbeheerder druk bezig met het verzwaren van de elektriciteitsnetten. Omdat we niet overal tegelijkertijd de aanpassingen aan het net kunnen maken, zijn we benieuwd of we de oplopende spanning ook op andere manieren kunnen voorkomen. De proef die we in jouw wijk uitvoeren is daar een voorbeeld van. Door ervoor te zorgen dat er meer energie wordt gebruikt op de momenten dat zonnepanelen veel energie opwekken (en dus zorgen dat de spanning op het net toeneemt), halen we samen wat druk van de ketel (oftewel kabel).  

 • Wij meten bij de elektriciteitshuisjes in de wijk wat er gebeurt met de spanning op de kabels. Op die manier kunnen we zien of de hoeveelheid stroom op drukke momenten is afgenomen. Dat zou betekenen dat veel mensen in de buurt meedoen met bewust gebruik van stroom.  

  Liander mag onder speciale omstandigheden ook slimme meters uitlezen. Dit wordt streng gecontroleerd door Netbeheer Nederland en doen wij dus niet zomaar. In deze pilot lezen wij de spanningswaarde (het voltage) op uw slimme meter, wat ons iets verteld over de status van het net op de locatie van uw woning. 

 • Liander draagt zorg voor het beheren van de energienetten tot aan uw meter, zowel voor elektriciteit als gas. Door veel verduurzaming en toenemende transitie van gas naar elektriciteit komt er een steeds hogere druk op het elektriciteitsnet. Zo zorgen zonnepanelen ook voor steeds hogere spanning op het elektriciteitsnet. Door de klant mee te nemen en bewust te maken van het probleem kunnen wij handvaten bieden zodat u zelf actie kan ondernemen. Als de pilot succesvol blijkt kan dat namelijk grote voordelen hebben. In uw wijk zullen zonnepanelen minder snel uitvallen, dat levert groene stroom op en meer geld voor de eigenaren van de zonnepanelen. Bovendien wordt het laden van de elektrische auto ook goedkoper. Voor Liander zal het betekenen dat de netten langer mee kunnen gaan en wij schaarse mensen en materialen kunnen inzetten op plekken waar dat nog dringender nodig is.  

 • Jazeker! Ook zonder zonnepanelen of elektrische auto kunt u meedoen door op zonnige momenten elektrische apparatuur te gebruiken die u anders op een later moment zou gebruiken. Bijvoorbeeld door een wasje te draaien, of uw vaatwasser aan te zetten in de middag in plaats van in de avond.