Voorkom graafschade en storingen

Voorkom graafschade en storingen

Gaat u graven? Doe dan eerst een KLIC-melding. Dat is wettelijk verplicht. We willen netbeschadiging en onveilige situaties zoveel mogelijk samen voorkomen. 

Er komen steeds meer kabels en leidingen in de grond. Hierdoor wordt de kans op graafschade steeds groter. Als u voor een project moet graven bestaat de kans dat u op een elektriciteitskabel of gasleiding stuit. Dat is gevaarlijk voor u en de omgeving. Daarom bent u verplicht uw graafwerkzaamheden vooraf te melden. 

Graaf veilig doe een KLIC-melding 

Na de KLIC-melding ontvangt u van het Kadaster informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen op de graafplek. Het gaat om elektriciteitskabels, gasleidingen, waterleidingen, televisie-/internetkabels, glasvezel- of telefoonkabels. Daarna kunt u veilig graven. 

Let op de geldigheidsduur van uw graafmelding. De werkzaamheden moeten binnen 20 werkdagen na de graafmelding starten.

  • Graaf alleen als de gegevens van de graafmelding op de werkplek aanwezig zijn: de graafmelding en de aanwezigheid van de KLIC-gegevens op de graaflocatie zijn wettelijk verplicht.
  • Lokaliseer kabels en leidingen volgens de CROW- publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’.

 

Doe de KLIC-melding!

 

Wilt u als particulier een KLIC-melding doen? Ga voor meer informatie naar onze pagina www.liander.nl/graven

Toch schade?

Bel 0800-9009 om de schade te melden en 112 bij onveilige sitiatie. Heeft u de werkzaamheden vooraf gemeld via een KLIC-melding en u heeft tóch schade? Lees hier de veiligheidsinstructies. 

Gratis reparatie na schade

Toch schade ondanks de KLIC-melding? Mogelijk herstellen we gratis de schade. U bent verplicht beschadigingen direct te melden. 

Data- en informatiediensten

Als netbeheerder beschikken wij over veel gegevens van ons elektriciteits- en gasdistributienetwerk en de energiestromen die hierover worden getransporteerd.

 

Brochure voorkom storing en schade

Instructies voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden en voor het werken in de buurt van elektriciteitskabels en gasleidingen.

Brochure over graafwerkzaamheden:

Veelgestelde vragen