Stappenplan 'start energiecollectief'

Hoe start je een energiecollectief en hoe kun je anderen daarbij betrekken? Daar is niet één weg voor te noemen. Onze partner Hieropgewekt heeft daarvoor een stappenplan opgesteld waarvan je hieronder een beknopte versie vindt. Bij elke stap staat een link naar kennisdossiers van Hieropgewekt.

Zo kunt u een energiecollectief starten

1

Werk uw ideeën uit

 • Stel beweegredenen en kernwaarden vast.
 • Beschrijf missie, visie en doelstelling.
 • Stel de strategie op.
2

Kijk om u heen

3

Bundel kennis

 • Combineer expertises.
 • Zorg voor een duidelijke rolverdeling.
 • Betaal de vrijwilligers een vergoeding.
 • Kies een structuur voor uw energie-initiatief.
 • Kennisdossier:
4

Regel juridische zaken

 • Maak een keuze uit verschillende rechtsvormen.
 • Leg afspraken vast in statuten.
 • Informeer over wet- en regelgeving.
 • Kennisdossier:
5

Maak technische keuzes

Los financiële vraagstukken op

 • Zorg voor startkapitaal.
 • Ga naar de bank met een goede business case.
 • Denk aan crowdfunding.
 • Kennisdossiers: