Regio Zuid-Holland

Nieuws uit de regio Zuid Holland

Hier vindt u al het Liander-nieuws uit de regio Zuid-Holland. 

Beschikbare capaciteit en congestie

Iedere twee weken verzorgen wij een update over de beschikbare transportcapaciteit van het elektriciteitsnet van Liander.

Liander investeert in Zuid-Holland

Waar in Zuid-Holland vinden grote investeringen plaats in het elektriciteitsnet?

Werkzaamheden in Zuid-Holland

Waar in uw buurt is Liander aan het werk? Bekijk het actuele overzicht van onderhoud, uitbreiding en verzwaring van het net.

RES in Zuid-Holland

Lees hier over de Regionale Energie Strategie (RES) in Zuid-Holland.

Webinars in Zuid-Holland

Regelmatig organiseren wij webinars over actuele thema's. Wilt u zich aanmelden of een webinar terugkijken?

Laatste nieuws uit de regio

Liander vraagt bedrijven flexibel om te gaan met elektriciteit

Liander vraagt bedrijven flexibel om te gaan met elektriciteit

Netbeheerder Liander kan 9 bedrijven in Leimuiden en omgeving versneld helpen aan het elektrisch vermogen dat zij nodig...

Lees artikel

Eerste ondernemers omgeving Boskoop profiteren van uitbreiding elektriciteitsnet 

Eerste ondernemers omgeving Boskoop profiteren van uitbreiding elektriciteitsnet 

Op de grens van Hazerswoude-Dorp met Boskoop heeft netbeheerder Liander afgelopen week een nieuw elektriciteitsstation...

Lees artikel

Historische groei zonnepanelen op woningdaken Zuid-Holland

Historische groei zonnepanelen op woningdaken Zuid-Holland

In een tijd waarin netbeheerders te maken hebben met een steeds voller elektriciteitsnet zijn in 2022 opnieuw duizenden...

Lees artikel

Veelgestelde vragen:

  • Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor het vrijkomen van capaciteit op het net. Hieronder lichten we ze toe.

   We hebben een knelpunt opgelost
   We breiden het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit. Dit doen we om knelpunten in het net op te lossen. Zo voldoen we aan de toenemende vraag naar stroom en het toenemende aanbod van duurzame stroom.

   Het gebied blijft transparant zolang er voldoende capaciteit is op het net. Dit kan veranderen door een groei in de vraag naar stroom of in het lokale aanbod van groene stroom. Kabels en installaties kunnen hierdoor weer vol raken. Het gevolg daarvan is dat er opnieuw geen ruimte voor nieuwe aanvragen beschikbaar is.

   We hebben congestiemanagement toegepast
   Congestiemanagement is een manier om klanten van hun gewenste (extra) capaciteit te voorzien. Met congestiemanagement wordt de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet verdeeld, door aan grootverbruikers en grote producenten van elektriciteit te vragen om tijdelijk minder elektriciteit af te nemen, of juist meer elektriciteit aan het net te leveren. Daardoor komt er meer vermogen beschikbaar.

   De vraag naar stroom of het aanbod van groene stroom verandert
   Het kan voorkomen dat één of meer klanten hun vermogensvraag intrekken. De vraag naar stroom en het aanbod van duurzaam opgewekte stroom verandert namelijk continu. Daardoor komt er tijdelijk capaciteit beschikbaar.

   Beter inzicht door gebruik van data
   Liander werkt hard aan de digitalisering van het elektriciteitsnet. Zo krijgen we beter zicht op het benutten van de capaciteit van onze netten. Daarvoor plaatsen we bijvoorbeeld sensoren in transformatorruimten. We kunnen ook gebruik maken van de informatie uit de slimme meters. Dat doen we alleen wanneer klanten ons daar toestemming voor geven.

   Met de inzichten uit deze data:

   • bepalen we waar we het net gaan uitbreiden.
   • komen we tot nieuwe inzichten over de druk op het net.
   • bedenken we oplossingen, die op korte termijn ruimte bieden.
  • Via deze pagina heeft u toegang tot onze transportprognoses (T-prognoses) en realisaties per deelnet. Gegevens worden 's nachts automatisch bijgewerkt.

  • Door de groeiende economie neemt de vraag naar vermogen snel toe, vooral bij bedrijven. Daarnaast wordt op steeds meer plekken duurzame energie opgewekt. Dat maakt de belasting op het net steeds groter. De vraag naar elektriciteit gaat sneller dan Liander had kunnen voorspellen en sneller dan wij het elektriciteitsnet kunnen aanpassen. In de meeste gebieden van ons verzorgingsgebied zit ons netwerk daardoor aan de maximale beschikbare capaciteit. 

  • Een actueel overzicht van de gebieden waar ons netwerk de maximale capaciteit heeft bereikt, vindt u op onze website.

  • Waar de druk op het netwerk toeneemt, zijn wij bezig om het stroomnet uit te breiden. Wanneer de uitbreiding van het stroomnet minder snel gaat dan dat de vraag naar elektriciteit toeneemt, zijn we soms genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen. Dan heeft een klant wel een aansluiting voor elektriciteit, maar krijgt hij tijdelijk geen mogelijkheid de volledige capaciteit van de aansluiting te gebruiken. Heeft een klant al een aansluiting en wil hij meer verbruiken? Dan kan hij mogelijk niet volledig doorgroeien tot het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van zijn aansluiting.

  • Er zijn drie redenen om als netbeheerder een transportbeperking af te geven. Vanwege capaciteitsproblemen, spanningsproblemen of vanwege het overschrijden van het kortsluitvermogen. Dit staat beschreven in de Netcode Elektriciteit.

  • Nee, vooralsnog kunnen we alleen zakelijke klanten met een aansluiting voor grootverbruik soms niet de gevraagde capaciteit bieden. Een transportbeperking geldt vooralsnog niet voor consumenten.

  • Heeft u één of meerdere malen een brief ontvangen over het overschrijden van uw transportbeperking? U kunt meer informatie vinden over wat u kunt doen, maar ook over de noodzaak om een overschrijding te voorkomen en de drukte op ons net.

  • Dat doen de netbeheerders, in dit geval Liander. Liander heeft inzicht in de capaciteit en het gebruik van het elektriciteitsnet. Als netbeheerder is Liander ook verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en leveringszekerheid en zorgen daarom dat het net niet wordt overbelast. 

  • In de gebieden waar een tekort is aan transportcapaciteit gelden beperkingen. Helaas is dat in de meeste gebieden van ons verzorgingsgebied het geval. Alleen in gebieden waar nog transportcapaciteit is, kunnen wij uw gecontracteerd vermogen op uw verzoek verhogen.

  • Nee, niet in alle gevallen. In gebieden met schaarste aan transportcapaciteit, kan Liander helaas niet altijd voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor extra vermogen. Op het moment dat u als klant in dit gebied wilt uitbreiden en meer transportvermogen aanvraagt, moeten wij helaas een 'transportbeperking' invoeren. Hierdoor kunt u tijdelijk beperkter groeien dan het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van uw aansluiting. Dus wanneer u meer verbruikt dan uw gecontracteerde transportvermogen (=overschrijden), dan leidt dit niet automatisch tot een blijvend hoger gecontracteerd transportvermogen. 

   Een aanvraag voor meer vermogen kunt u doen via Mijn Liander. Na uw aanvraag voor verhoging neemt één van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u nog geen Mijn Liander? Bel ons dan op 088 542 63 62 en houd uw klantnummer bij de hand.

  • Verhogingen van uw gecontracteerd transportvermogen vraagt u nu en in de toekomst aan via Mijn Liander. Na uw aanvraag voor verhoging neemt één van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u nog geen Mijn Liander? Bel ons dan op 088  542 63 62 en houd uw klantnummer bij de hand.

  • Heeft u meer vermogen nodig dan er beschikbaar is? Dan komt u daarvoor in aanmerking als er weer extra capaciteit vrijkomt op het stroomnet. Dit kan wanneer een andere grootverbruik klant structureel minder vermogen gaat afnemen of als we het elektriciteitsnet uitgebreid hebben. Vrijgekomen vermogen verdelen wij onder de klanten die vermogen aanvragen. Degene die dit het eerst aanvraagt, komt als eerst aan de beurt. 

  • Elektrische installaties moeten zodanig worden ontworpen en gebouwd dat bij het optreden van een kortsluiting er geen gevaar ontstaat voor personen en dat de installatie niet beschadigd raakt. Hiervoor toetsen we de kortsluitvastheid van de installatie. Een installatie is niet meer kortsluitvast als het verwachte kortsluitvermogen bij een kortsluiting hoger is dan de maximale toegestane kortsluitstroom waarvoor de installatie geschikt is. Dan wordt het kortsluitvermogen overschreden.

  • Als we niets doen, is de kans aanwezig dat een onderstation, een netdeel of zelfs de installatie bij de klant bij een kortsluiting onherstelbare schade leidt, wat kan leiden tot een onveilige situatie en langdurige stroomuitval in het gebied. Als er zich een kortsluiting voordoet, is een tijdelijke voorziening nodig. Het kan enkele dagen duren voordat deze operationeel is. Via verschakelingen kan mogelijk een klein deel van het net wel weer opgepakt worden. Echter een groot deel van het gebied zal mogelijk langdurig geen stroom hebben. Bij schade aan de klantinstallatie zou de klant ook aanzienlijke tijd een onderbreking ervaren.

  • Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen dat bij het optreden van kortsluiting, geen gevaar ontstaat voor personen en dat de installatie niet beschadigd raakt. Als het verwachte kortsluitvermogen tijdens een kortsluiting hoger is dan het maximale toegestane kortsluitvermogen, dan kan er een onveilige situatie ontstaan. Het kortsluitvermogen neemt onder andere toe, wanneer er nieuwe (opwek)installaties op het netwerk worden aangesloten. Om de veiligheid van zowel personen als ons netwerk te kunnen waarborgen, zijn wij in deze situaties genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen voor zowel terugleveren aan het net als het opwekken van elektriciteit voor eigen gebruik. De hoeveelheid vermogen die opgesteld staat bepaalt het kortsluitvermogen. De hoeveelheid vermogen die u daadwerkelijk aan het netwerk terug wilt leveren is dus niet van belang. De installatie die aan ons net wordt gekoppeld zorgt hierin voor een toename van het kortsluitvermogen. Om dit probleem op te lossen, zal het onderstation moeten worden uitgebreid.

   In onderstation Zaltbommel is het maximale kortsluitvermogen nu bereikt. Wanneer uw aansluiting wordt gevoed vanuit onderstation Zaltbommel dan zijn deze dus met elkaar verbonden. Zodra een opwek installatie in bedrijf wordt gesteld, heeft dat als directe consequentie dat het kortsluitvermogen toeneemt. Het maximale toegestane kortsluitvermogen wordt dan overschreden. Om dit te voorkomen is Liander genoodzaakt een transportbeperking op te leggen voor zowel terugleveren aan het net als het opwekken van elektriciteit voor eigen gebruik.

  • Er is sprake van capaciteitsproblemen als de netbeheerder voor het gevraagde transport redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft en de benodigde netverzwaring niet tijdig kan realiseren.

  • Bij spanningsproblemen komt (te) veel stroom op het net of wordt er teveel aan stroom afgenomen. Deze hoeveel heden stroom zorgen er voor dat de spanning (te veel) omhoog gaat of (te veel) daalt. Als deze te hoog is, schakelt bijvoorbeeld een omvormer van zonnepanelen zich uit of gaat in storing. Omvormers zijn zo ingesteld dat ze automatisch uit voorzorg boven een bepaalde spanning uitvallen. Dit is wettelijk geregeld en staat beschreven in de normen waar een omvormer aan moet voldoen.