Persbericht slimme meter

Persbericht

Om de communicatie rondom de slimme energiemeter voor uw gemeente zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij een persbericht opgesteld. Het enige dat u hoeft te doen, is het te versturen naar de redacties van de lokale media. U kunt het persbericht hieronder kopieren of downloaden als word document. Dit maakt het nog makkelijker om het aan te passen naar uw gemeente en te verzenden naar de redacties.

Liander plaatst nieuwe energiemeters in gemeente [naam gemeente]

In de gemeente [gemeentenaam] start Liander binnenkort met de gratis plaatsing van nieuwe energiemeters bij huishoudens en kleine bedrijven. De traditionele elektriciteits- en gasmeter worden vervangen door slimme energiemeters. De wijk [wijknaam] is als eerste aan de beurt.

De slimme meter is een digitale meter die zelf het energieverbruik registreert. Elke maand worden automatisch de meterstanden van dat moment gedeeld met de energieleverancier. Elk huishouden krijgt vervolgens van zijn energieleverancier een kosten- en verbruiksoverzicht. Daarmee kan beter worden gelet op het energieverbruik. En inzicht zorgt veelal voor energiebesparing. Goed voor het milieu en de portemonnee.

Dagelijks tot real time inzicht

Er wordt nog meer uit de nieuwe energiemeters gehaald door er een zogenoemde energieverbruiksmanager aan te koppelen. Via de thermostaat, computer of zelfs smartphone kan er dagelijks tot real time inzicht worden verkregen in het energieverbruik en -kosten. Ook het terugleveren van duurzaam opgewekte energie via bijvoorbeeld zonnepanelen wordt inzichtelijk. Er zijn betaalde en gratis energieverbruiksmanagers. Meer informatie: www.energieverbruiksmanagers.nl.

Sneller oplossen en voorkomen van storingen

Met de slimme meter kan Liander beter bouwen aan een sterker netwerk. Storingen worden sneller gevonden, opgelost en zelfs voorkomen. De slimme meter kan namelijk hele korte dips in het energienet detecteren. Dat zijn signalen van mogelijke problemen. Nog voordat de klant er last van heeft, analyseert Liander deze verschijnselen en wordt passende actie ondernomen om het elektriciteitsnet te herstellen.

Privacy

Liander heeft een groot aantal maatregelen genomen om het dataverkeer van de slimme energiemeter te beveiligen. Ook moet de netbeheerder zich houden aan strenge privacyregels. Alleen de energieleverancier krijgt de meterstanden te zien. Meterstanden mogen niet continu worden doorgestuurd, maar alleen voor de jaarlijkse energierekening en de verbruiksoverzichten, bij de overstap naar een andere energieleverancier of bij een verhuizing. Het automatisch doorsturen van verbruiksdata kan ook worden stopgezet via de website van Liander.

Klaar voor energie van de toekomst

De slimme meter zorgt dat de gemeente [gemeentenaam] klaar is voor de energie van de toekomst. Klaar voor variabele tarieven, energie van meerdere energieleveranciers tegelijk of het terugleveren van energie met zonnepanelen.

Liever oude meter behouden? Dat kan. Kijk daarvoor op www.liander.nl/oudemeterbehouden. Meer informatie over de slimme meter: www.liander.nl/slimmemeter.

Over Liander

Liander is een netbeheerder. Het bedrijf legt kabels en leidingen aan en beheert het energienetwerk in deze regio. De meterkasten in de gemeente [naam gemeente] zijn erop aangesloten, net als de meterkast van 3 miljoen andere woningen en bedrijven. Liander is geen energieleverancier, maar maakt het mogelijk dat anderen energie kunnen leveren. Meestal merkt niemand daar iets van. Druk op het lichtknopje of zet de verwarming aan. Liander zorgt dat het werkt. Al meer dan 100 jaar.

Terug