Zegelrecht

Zegelrecht

Verzegelingen die door of vanwege de netbeheerder zijn aangebracht op de meetinrichting mogen niet worden geschonden of verbroken tenzij de netbeheerder uitdrukkelijk toestemming geeft tot het verbreken van de verzegeling. Het zegelrecht is bedoeld om veilig te kunnen werken aan (huis)installaties, bijvoorbeeld voor het vervangen van de groepenkast of de hoofdschakelaar.

Zegelrecht geldt voor (huis)installaties met hoofdzekeringen t/m 3 x 80 ampère. Als u zegelrecht heeft, mag u:

 • Een door de netbeheerder verzegelde aansluiting openen en opnieuw verzegelen.
 • Het verzegelde (meter) klemmendeksel openen en opnieuw verzegelen t.b.v. het vervangen van bedrading van de afgaande kant van de meter naar de groepenkast van de klant.
 • De hoofdzekering aansluitkast openen en opnieuw verzegelen t.b.v. verwijderen van een zekering tijdens werkzaamheden om spanningsloos te kunnen werken. 
 • Voor meetdoeleinden nieuwe of gewijzigde Elektrische installaties onder spanning zetten.
 • Let op!  Het zegelrecht is niet bedoeld voor het vervangen van een hoofdzekering n.a.v. een storing in de installatie.
 • Let op! Het is de installateur niet toegestaan om de aansluiting te verzwaren/verlichten of aan te passen.
 • Let op! Uitgesloten van deze regeling zijn flatkasten die onderdeel zijn van de infrastructuur van Liander, waarop meerdere individuele huisinstallaties aangesloten zijn.

Na de werkzaamheden moet u de oorspronkelijke situatie herstellen en de verzegeling opnieuw aanbrengen. U mag hiervoor alleen door Liander goedgekeurde zegels gebruiken. In de bevestigingsbrief van uw zegelrecht staat waar u die kunt aanschaffen.

Zegelrecht aanvragen

Het zegelrecht is bestemd voor erkende installateurs. Voor een aanvraag heeft u daarom een bewijs van certificering nodig. Stuur uw aanvraag met kopie van uw certificering naar: zegelrecht@liander.nl
Heeft u een bewijs van certificering niet digitaal? Stuur dan uw aanvraag met kopie van uw certificering naar:
Liander N.V.
T.a.v. Zegelrecht Administratie
PAC 2UA6241
Antwoordnummer 4534
6920 ZX Duiven
N.B. De doorlooptijd van uw aanvraag kan langer zijn wanneer u gebruikt maakt van de fysieke (post) stroom.

E-Bladen

Als installateur moet u werken volgens de laatste montage-/werk-/bedieningsinstructies van Alliander. Voor veelvoorkomende situaties hebben we E-bladen voor u uitgewerkt. Daarin staat hoe wij verwachten dat u in deze situaties handelt. Wij verwachten dat u deze E-bladen goed bestudeert alvorens aan het werk te gaan. 

Veelgestelde vragen over zegelrecht

 • Aan de zegelrechtovereenkomst zijn geen kosten verbonden. De kosten voor het aanschaffen van de zegels zijn wel voor uw rekening.

 • Het zegelrecht geldt uitsluitend voor elektra installaties ≤ 3 x 80 A.

 • De zegelrechthouder mag medewerkers in loondienst van het bedrijf zegels laten verbreken en/of het aanbrengen die vallen onder het Zegelrecht. De zegelrechthouder blijft daarbij volledig verantwoordelijk voor alle uitgevoerde handelingen.

 • Vanaf het moment dat u ons uw aanvraag stuurt, inclusief een bewijs van uw erkenning, is de doorlooptijd ongeveer 1 week.

 • Het zegelrecht is 5 jaar geldig. U wordt jaarlijks gecontroleerd, daarbij wordt bekeken of u nog aan de voorwaarden van het verstrekte zegelrecht voldoet.

 • Zegelrecht wordt verstrekt aan een individueel persoon, die ingeschreven staat bij InstallQ, (erkend Installatiebedrijf) met de volgende erkenningen:

  • Stichting Erkenning Installatiebedrijven van KvINL, conform het Erkenningsregister EVI 2017, onder de vakdiscipline Elektrotechnische laagspanningsinstallaties
  • Stichting Erkenningen in Nederland (Sterkin) conform het Erkenningsregister REI 2008 onder de vakdiscipline Elektrotechnisch installateur.
  • Inspectiebedrijf (IBER) (Let op: de inspecteur moet ook benoemd zijn als Elektrotechnisch)
  • REDE zonnepanelen installateur.

  Het zegelrecht en bijbehorende zegels zijn niet overdraagbaar en (persoonsgebonden) en gelden alleen voor het Liander gebied.