Release 2 partnersinenergie.nl

Release 2 partnersinenergie.nl

Partnersinenergie.nl is het portaal van de Klantbedieningsstrategie, van waaruit de regionale netbeheerders centraal en eenduidig vragen beantwoorden van partners in marktfacilitering waarvoor afstemming nodig is. Key users van de regionale netbeheerders en van de partners in marktfacilitering gebruiken dit nieuwe platform al enkele maanden. Om continu te kunnen inspelen op de behoeften van de partners werken de regionale netbeheerders hierbij op basis van zes gezamenlijke klantbeloftes.

Release 2 van partnersinenergie.nl is een feit. Dat betekent dat de key users van de leveranciers de meeste van hun marktfaciliteringsvragen nu via het portaal aan alle netbeheerders kunnen stellen. ​Daarnaast is het servicemanagement van het portaal verder uitgebreid met o.a. feedback over de klanttevredenheid geven per ticket, en deze kan per regionale netbeheerder afzonderlijk worden bekeken.  

Dit is een belangrijke stap voorwaarts naar een werkbaar en servicegericht ingangskanaaal voor alle netbeheerders. ​Dit is gelukt dankzij de medewerking en de feedback van de key users van zowel de partners als de regionale netbeheerders.

Steeds meer gebruikers

De key users van de partners die al meewerken aan partnersinenergie.nl zijn:

Nieuwestroom, Eneco, Vandebron, Innova, Anode, Gazprom Energy, Essent en Greenchoice.

De eerste reguliere gebruikers van partnersinenergie.nl zijn:

Delta, Engie en Vattenfall.

Ontwikkelingen

De komende tijd blijven de regionale netbeheerders en de partners doorgaan met de verdere ontwikkeling van het portaal. Dit staat daarvoor op de planning:

  • Steeds meer leveranciers gebruik laten maken van het portaal
  • Een pilot starten met ODA’s voor P4 slimme meter vragen
  • Met Programma- en Meetverantwoordelijken de eerste stappen maken richting pilot en instap
  • Eenduidige doorlooptijden en dashboards ontwikkelen
  • Afspraken maken over gezamenlijke klanttevredenheidsonderzoeken