Realisatie oplaadpunten elektrisch vervoer

Realisatie oplaadpunten elektrisch vervoer

De plaatsing van een oplaadpunt in de openbare ruimte kunt u uitbesteden aan een laadpaalexploitant of zelf regelen. In beide gevallen is Liander aanspreekpunt voor de aansluiting. Neem contact op met uw accountmanager voor de kortste doorlooptijd. Houdt u rekening met:

 1. Plaatsen laadpaal

  Als gemeente bent u verantwoordelijk voor het plaatsen van de laadpaal, de keuze van de laadpaal (exploitant) en de bijbehorende kosten. Hier speelt de netbeheerder geen rol in.

 2. Realiseren aansluiting volgens specificaties

  Het realiseren van de aansluiting voor een laadpaal loopt altijd via de netbeheerder in de betreffende regio. De netbeheerders hebben landelijk een aantal specificaties voor laadpalen gedefinieerd.

 3. Basisdocument bij uw aanvraag

  U vraagt een aansluiting voor een laadpaal aan op mijnaansluiting.nl. Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben we dit ingevulde basisdocument nodig. Deze moet vooraf door ElaadNL zijn goedgekeurd.

 4. Keuze voor specifieke aannemer

  Heeft u voorkeur voor een specifieke aannemer om de aansluiting te realiseren? En heeft deze aannemer nog geen contract met Liander in het gebied waar u de laadpaal wilt plaatsen? Dan maken wij eerst inkoopafspraken met de betreffende aannemer. Dit kan wel zorgen voor een langere doorlooptijd.


 

Aanvragen aansluiting voor laadpaal

Dit regelt u op Mijnaansluiting.nl.
Deze website is de centrale landelijke ingang voor gas-, elektriciteits-, water- en kabelaansluitingen.

Komt u er op de site niet uit? Neem contact op met de helpdesk via 088 542 64 44.

ElaadNL

Meer informatie over het realiseren van oplaadpunten.

NKL Kennisloket

Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur is een samenwerkingsverband van organisaties die betrokken zijn bij publiek laden van elektrisch vervoer in Nederland.