Marktvalidatie Meetdata Derden

Marktvalidatie Meetdata Derden

Data uit meetinrichtingen van marktpartijen als aanvullende data gebruiken voor marktprocessen. Is dat mogelijk en wenselijk? In co-creatie met een aantal marktpartijen onderzoeken we vanuit het concept Meetdata Derden of er nieuwe business mogelijkheden ontwikkeld kunnen worden. 

In co-creatie met een aantal marktpartijen onderzoeken we of er nieuwe business proposities kunnen ontstaan middels dit Meetdata derden concept. Deze metingen zitten achter de meter van kleinverbruik aansluitingen en meet individuele appratuur. Het gebruik van deze metingen maakt het bijvoorbeeld mogelijk om het verbruik van laadpalen aan huis apart af te rekeningen, zonder dat de netbeheerder hiervoor een extra (slimme) meter hoeft te plaatsen.

Na een uitvraag via het klantpanel marktpartijen en oproep op Liander.nl heeft in december een eerste bijeenkomst met geïnteresseerde partijen plaatsgevonden. In een brainstorm vol energie is daarbij bepaald welke waarde kan ontstaan en tegen welke barrières marktpartijen nu aanlopen. Vervolgens hebben we ideeën opgesteld om deze barrières te beslechten. In januari 2020 hebben we in klein comité een concreet projectplan opgesteld dat begin maart is besproken met marktpartijen. 

Hieruit zijn concrete vervolgstappen gezet om businessproposities en de impact op processen gezamenlijk verder uit te werken. Wordt vervolgd.

Contact 

Mocht je hier vragen of opmerkingen over hebben neem dan contact op met Jelle Wijnja.