Over DYNAMO Flexmarktontwikkeling

Project DYNAMO Flexmarktontwikkeling

Binnen het project DYNAMO Flexibiliteitsmarktontwikkeling doen we op een aantal locaties ervaring op met een echte lokale flexibiliteitsmarkt voor elektriciteit. Liander koopt daarbij flexibiliteit in van de aggregators.

Locaties waar dit nu gebeurt of waar het in voorbereiding is:

  • Nijmegen Noord
  • Heerhugowaard (EnergieKoplopers2)
  • Heerhugowaard REnovates (afgerond)

Elk van deze locaties kent zijn eigen specifieke achtergrond en uitdagingen. 

USEF marktmodel

Op alle locaties ontwikkelen we de flexibiliteitsmarkt volgens de standaarden van het USEF marktmodel. Meer informatie hierover vindt u via www.USEF.energy
In de toekomst hopen we meer relevante projectlocaties toe te voegen waar we ervaring kunnen opdoen met het inkopen van flexibiliteit in een specifieke situatie.

Heeft u ideeën of wilt u hierover met ons meedenken, dan kunt u contact met ons opnemen via: flexmarktontwikkeling@alliander.com.

Over de locaties

  • Nijmegen-Noord - Na een open tender procedure, koopt Liander hier vanaf december 2017 flexibiliteit in bij de aggregator energieleverancier Scholt Energy Control. De intentie is dat er vanaf eind 2018 meer aggregators actief worden bij deze locatie zodat er nog meer flexibiliteit beschikbaar komt. Voor deze tweede fase is een nieuwe Europese aanbesteding  gepubliceerd.
  • Heerhugowaard - In Heerhugowaard is voorjaar 2018 EnergieKoplopers2 gestart, deze test en demolocatie laat zien hoe een flexibiliteitsmarkt kan werken. Belangrijke kenmerken hier zijn de open standaarden en communicatieprotocollen waardoor nieuwe aggregators makkelijk kunnen toetreden.  De consument heeft vrije keuze, zit niet vast aan een aggregator en kiest zelf met welke partij welke informatie wordt gedeeld . EnergieKoplopers2 duurt tot einde 2018.
  • Heerhugowaard - Gedurende 2017 heeft Liander vanuit DYNAMO Flexmarktontwikkeling samengewerkt in het project REnnovates. In dit project heeft Liander geëxperimenteerd om op kleine schaal flexibiliteit in te kopen om (virtuele) congestie op het net te voorkomen. De ervaringen uit dit project worden meegenomen op andere locaties binnen Dynamo Flexmarktontwikkeling.