Over flexmarktontwikkeling

Over flexmarktontwikkeling

Hoe werkt een flexibiliteitsmarkt en hoe kan een flexibiliteitsmarkt helpen om ons energienet betrouwbaar en betaalbaar te houden?

Flexibiliteit is het vermogen van energieaanbieders en -vragers om vraag en aanbod van energie op elkaar aan te passen. Flexibiliteit ontstaat door gebruik van elektriciteit te verplaatsen, elektriciteit niet te gebruiken of (opgewekte) energie tijdelijk op te slaan. Een markt voor flexibiliteit kan voordeel opleveren voor alle betrokken partijen. Een flexibiliteitsmarkt is voor netbeheerders één van de manieren om slim om te gaan met de toename van transport van (duurzame) energie.

In een flexibiliteitsmarkt is er een nieuwe rol in de energiemarkt te onderscheiden, die van aggregator. Aggregators kopen flexibiliteit in bij klanten (consumenten, MKB en grote zakelijke klanten) en kunnen ook energieverbruik aansturen om zo flexibiliteit te realiseren. De aggregator verhandelt de flexibiliteit op de markt en kan dit verkopen aan de regionale netbeheerder maar ook aan anderen zoals de landelijke netbeheerder (Tennet) of de programmaverantwoordelijke partij. Liander, als netbeheerder, koopt de flexibiliteit van de aggregator en kan zo overbelasting op het net voorkomen.

  • In Heerhugowaard hebben we het pilotproject EnergieKoplopers waarbij we een flexmarkt voor huishoudens hebben onderzocht inmiddels afgerond.
  • In Nijmegen-Noord zijn we gestart met een flexmarkt.