Innovatieve flexoplossingen om congestie in het net te verminderen

Innovatieve flexoplossingen om congestie in het net te verminderen

De energietransitie vraagt steeds meer capaciteit van het Nederlandse elektriciteitsnet. De vraag naar elektriciteit groeit hard doordat steeds meer huizen van het aardgas overschakelen op elektriciteit, door het groeiende aandeel elektrische voertuigen, maar ook wordt er op steeds meer plekken duurzame elektriciteit opgewekt. Dat vraagt extra capaciteit van het bestaande elektriciteitsnet. Hierdoor heeft de belasting van het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen de maximale capaciteit bereikt of dat gebeurt binnen afzienbare tijd. Dat zorgt ervoor dat het niet altijd mogelijk is om op korte termijn te voldoen aan nieuwe aanvragen voor de aansluiting van o.a. zon- of windparken, datacenters en tuinders. Liander werkt net als de andere netbeheerders hard aan het verzwaren van het elektriciteitsnet. Daarnaast kijken we zoveel mogelijk hoe we het bestaande net zo optimaal mogelijk kunnen benutten met behulp van innovatieve oplossingen.

Slimme Oplossingen

Als er in een gebied een tekort is aan transportvermogen (congestie) zal Liander het elektriciteitsnet verzwaren of uitbreiden zodat de gevraagde capaciteit beschikbaar komt. Waar mogelijk voorkomen we deze grote investeringen en hoeveelheid werk aan het net door de inzet van innovatieve oplossingen. Zo houden we de energievoorziening voor iedereen betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar. De slimme oplossingen waar Liander onder meer aan werkt, zijn:

 • Netschakelen (grid switch)
 • Cable pooling
 • Slim laden
 • Slimmer omgaan met redundantie
 • Statische en Dynamische bijsturing
 • Dynamische tarieven
 • Flexmarkt

Welke maatregel of oplossing gekozen wordt, is afhankelijk van de situatie en er wordt altijd gestart met de oplossingen die het minste nadelige gevolgen heeft voor de eindgebruikers.

Rol gemeentes

Om de energietransitie te helpen slagen, helpt Liander gemeentes graag met het beschikbaar stellen van data over haar netten en het meedenken in de beste duurzame oplossing per wijk. Andersom kunnen we de hulp van gemeentes ook goed gebruiken om het elektriciteitsnet zo optimaal mogelijk te benutten en de knelpunten in het net zoveel mogelijk te voorkomen. Denk hierbij aan:

 • Het tijdig bestemmen waar en welke hoeveelheden zon- en windopwek er komen.
 • Ook het vroegtijdig in overleg gaan met Liander over de plannen helpt.
 • Gezamenlijk lobby voor verankering van flexilibiteitsoplossingen in de Nederlandse wetgeving.
 • Meedenken in locaties voor pilots m.b.t. nettarieven.

In ons document PDF icon innovatieve flexoplossingen om congestie in het net te verminderen.pdf vindt u meer informatie over de innovatieve flexoplossingen waar Liander aan werkt.