EnergieKoplopers

EnergieKoplopers

De energievoorziening in Nederland verandert. Steeds meer mensen wekken zelf energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen of windmolens. Dat is goed nieuws! En het zorgt voor nieuwe kansen, maar ok voor uitdagingen. Niet alleen voor bestaande partijen, maar ook voor nieuwe partijen en nieuwe markten. Die moeten er namelijk voor zorgen dat vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd. 2 jaar lang onderzochten we bij huishoudens in Heerhugowaard of het afstemmen van vraag en aanbod dmv een flexmarkt kon werken. Belangrijke uitkomst: de lokale flexmarkt bij huishoudens draagt bij aan optimalisatie van het elektriciteitsnet en heeft voor alle partijen meerwaarde.

In 2015 startte Liander met fase 1 van EnergieKoplopers. Een jaar lang waren 200 huishoudens aangesloten op een energiesysteem met een slim apparaat in huis, zoals een elektrische boiler. Het energiesysteem voorspelde vraag en aanbod van elektriciteit en hoeveel flexibiliteit nodig was om die op elkaar af te stemmen. Flexibiliteit ontstaat als huishoudens tegen een vergoeding hun vraag en aanbod van energie in de tijd verschuiven zonder daarbij hun gedrag aan te hoeven passen. Bijvoorbeeld door overdag zonne-energie te gebruiken om water in de boiler te verwarmen en er ’s avonds mee te douchen. Fase 1 van Energiekoplopers liet zien dat huishoudens hun vraag prima konden aanpassen aan het aanbod. Zo kunnen wij energiepieken voorkomen.

Flexibiliteitsmarkt

Nu de technische waarde van flexibiliteit was aangetoond, wilde Liander meer testen. Daarom onderzochten we in 2017 en 2018 hoe flexibiliteit bij huishoudens in een echte marktsituatie kan worden ingezet. Een echte flexibiliteitsmarkt dus, waaraan ook aggregators* meededen. Deze tweede fase van EnergieKoplopers leerde dat een (lokale) flexmarkt werkt en zeker kan bijdragen aan de optimalisatie van het elektriciteitsnet. Hoewel het aantal huishoudens (94) en aggregators (1) beperkt was, toonde het project aan dat de systemen die nodig zijn voor een flexmarkt goed werken.

Open standaarden

Om de flexibiliteitsmarkt bij huishoudens te laten slagen, is schaalvergroting nodig. In onze visie is het Internet of Things, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van ‘flex ready’ apparaten, hard nodig. Ook is belangrijk dat open standaarden worden gebruikt voor flexibiliteit. Dat zorgt voor een lage drempel om mee te doen. Aggregators kunnen makkelijk toetreden tot de markt en de benodigde apparatuur is eenvoudig en zonder hoge kosten aan te sluiten. En huishoudens kunnen makkelijk en goedkoop switchen van de ene naar de andere aggregator. Net zoals dat nu bij energieleveranciers kan.

Leerpunten

De inzet van flexibiliteit is van grote waarde voor het toekomstige netbeheer in Nederland. Liander zet dan ook vol in op de ontwikkeling van flexmarkten. Op korte termijn voorzien we vooral de inzet van grootschalige flexbronnen bij grootzakelijke klanten. In 2019 breiden we het aantal flexmarkten verder uit. Daarbij nemen we de leerpunten van EnergieKoplopers mee. Zo gebruiken we voor alle flexmarkten een open platform en kunnen alle marktpartijen door het gebruik van open standaarden makkelijk toetreden.

Meer info?

Uitlegvideo EnergKoplopers 1: Video EnergieKoplopers Fase 1

Engelstalige video EnergieKoplopers: Video EnergieKoplopers

Het eindrapport van Energiekoplopers 2 uit 2019 vindt u hier: PDF icon Eindrapportage EnergieKoplopers2.pdf.

Het rapport van EnergieKoplopers 1 uit 2016 vindt u hier: PDF icon Eindrapportage EnergieKoplopers1_2016.pdf.

Heeft u nog vragen over EnergeKoplopers, stuur ons dan een e-mail.