Kansen voor aggregators

Kansen voor aggregators

Liander doet nu op enkele locaties  ervaring op met het inkopen van flexibiliteit. Hiervoor zoeken wij aggregators die op basis van USEF regels flexibiliteit willen aanbieden. Binnen DYNAMO Flexmarktontwikkeling wil Liander onderzoeken of en in welke situaties, het inkopen van flexibiliteit in de toekomst een alternatief voor netverzwaring kan zijn. Als dit het geval blijkt te zijn en er draagvlak voor is, zal de regelgeving hierop moeten worden aangepast en zullen ook landelijke spelregels voor de flexibiliteitshandel moeten worden vastgesteld.

 

Liander wil graag in contact komen met potentiële aggregators. Heeft u ideeën of wilt u met ons meedenken, dan kunt u contact met ons opnemen via: flexmarktontwikkeling@alliander.com.