Warmtenetten

Warmtenetten

Een warmtenet is een energieconcept om warmwater, bijvoorbeeld uit restwarmte of aardwarmte te gebruiken voor de behoefte aan verwarming.

Collectief hoge-temperatuur warmtenet

Bij collectieve hoge-temperatuur warmte wordt;

 • de al beschikbare warmte uit bijvoorbeeld industrieprocessen of geothermie hergebruikt,
 • de warmte afgevangen en met behulp van een collectief systeem gebruikt voor verwarming van de woning en de warmtevraag,
 • de HR-ketel vervangen door een warmteafleverset (met o.a. een warmtewisselaar).

Ook (diepe) geothermie en biomassacentrales kunnen een bron zijn voor hoge-temperatuur warmtenetten. Collectieve hoge-temperatuur warmtenetten zijn geschikt voor woningen die nog niet grondig zijn geïsoleerd.

Collectief lage-temperatuur warmtenet

Bij collectieve lage-temperatuur warmte wordt;

 • de reeds beschikbare warmte hergebruikt,
 • de warmte afgevangen en middels een collectief systeem gebruikt voor verwarming van de woning,
 • de CV-ketel vervangen door een aansluiting op een lage-temperatuur warmtenet.

De volgende aanpassingen zijn nodig in de woning:

 • Goede isolatie van vloer, muren, dak, gevel en overal dubbel HR++ of tripple glas.
 • Lage temperatuur verwarmingssysteem (vloer- en/of wandverwarming).
 • Zonneboiler of een andere manier om water voor de kranen en douche extra te verwarmen.

Collectieve warmtepomp

Warmtepompen kunnen zowel collectief als individueel (op gebouwniveau) worden ingezet. Bij collectieve inzet moet ook een distributienet worden aangelegd om de individuele gebouwen te kunnen voorzien van warmte (en/of koude). Collectieve verwarmingssystemen, zoals blokverwarming en warmtelevering kunnen energie besparen. Of dit ook gebeurt, is afhankelijk van een aantal zaken waaronder;

 • de energetische kwaliteit van zowel de woning als de warmteopwekking,
 • het temperatuurniveau en regeling van het systeem,
 • de kwaliteit en totale leidinglengte van het distributienet.