Duurzame gassen

Duurzame gassen

Duurzame gassen zijn klimaatvriendelijke varianten op aardgas. Waterstof staat nu sterk in de belangstelling als potentieel duurzaam gas van de toekomst; momenteel beschikbaar is groen gas en biogas. Dit zijn, net als aardgas, methaanhoudende gassen die geschikt zijn voor verbranding. Het verschil ligt voornamelijk in de oorsprong. Aardgas wordt uit de grond gepompt, gereinigd en vervolgens verbrand. Groen gas en biogas wordt met behulp van chemische of biologische processen gemaakt. 

Groen gas

Om een duurzame warmtevoorziening te krijgen, wordt het aardgas vervangen door duurzaam gas. Groen gas wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot vergelijkbare verbrandingseigenschappen als ‘Gronings aardgas’. Het kan daardoor op dezelfde manier gebruikt worden als aardgas.

Biogas

Om een duurzame warmtevoorziening te krijgen, kan het gebruik van aardgas vervangen worden door duurzame gassen. Biogas wordt gemaakt middels een vergistingsproces. Biogas heeft een andere verbrandingswaarde dan aardgas; wanneer het wordt opgewaardeerd naar ‘Gronings aardgas’-kwaliteit wordt het groen gas genoemd. Biogas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar.

Waterstof

Netbeheerders hebben laten onderzoeken of het huidige gasnetwerk geschikt is voor het transport van waterstof. Dat is, mits de juiste maatregelen worden genomen, het geval. Waterstof kan een alternatief zijn voor aardgas in wijken waar elektrische warmtepompen of een warmtenet geen oplossing zijn. Om te leren wat de productie van waterstof uit lokale wind- en zonne-energie kan betekenen voor betaalbaar en betrouwbaar netbeheer, start netwerkbedrijf Alliander enkele pilots. Die pilots zijn bedoeld om zowel ervaring op te doen met het ontlasten van het elektriciteitsnetwerk, als ook ervaring op te doen met het brengen van waterstof naar de gebouwde omgeving.