Opdrachtverlening

Opdrachtverlening

“We huren iemand in. We regelen vergunningen en financiering waar nodig. We zetten de finale handtekeningen.”

Dit is de doorslaggevende fase waarin partijen zich aan de hand van een detail business case en planning committeren aan de gekozen oplossing en implicaties. Op zowel technisch, financieel als organisatorisch vlak en vastgelegd in een contract tussen de leverancier van de gekozen warmteoplossing en u als gemeente.

Tip: zet indien de kosten van de aanbestedingsgrens worden overstegen een aanbestedingstraject uit.

Wat kan Liander voor u betekenen?

In deze fase kunnen wij op verzoek begrotingen/offertes voor nieuwe of andere aansluitingen aanleveren.