Bewustwording

Bewustwording

“We begrijpen de opgave.”
“En we gaan het vanaf nu samen oplossen.”

Wilt  u als gemeenteambtenaar, college en/of raad een  visie op de warmtetransitie formuleren? Verbreed dan uw kennis en inzichten door een startbijeenkomst te organiseren met in ieder geval de volgende, in uw gemeente relevante, partijen:

 • Vertegenwoordiging van bewoners,
 • Woningcorporaties,
 • Potentiële aanbieders van (duurzame) warmte,
 • Lokale energiecoöperaties,
 • Netbeheerder(s),
 • Provincie,
 • Vertegenwoordiging van eigenaren en gebruikers niet-woonpanden.

Wat levert dit op?

 • Alle relevante partijen worden zich bewust van de warmtetransitie opgave.
 • Ze kunnen  aangeven wat hun belangen en ideeën zijn bij de warmtetransitie.
 • Partijen weten hoe ze kunnen bijdragen aan de totstandkoming lokale plannen voor de warmtetransitie.

Hoe pakt u dit aan?

Baseer uw visie op de warmtetransitie opgave in uw gemeente niet alleen op eigen informatie, maar vergaar zo veel mogelijk objectieve informatie van alle stakeholders. Ga de dialoog aan met de belangrijkste stakeholders en laat hen participeren in het proces. Maak de verschillende belangen van en consequenties voor alle partijen in de warmtetransitie expliciet en transparant. Inclusief welke input van hen nodig is. Zoek contact met andere gemeenten voor inspiratie en lering.

Wat kan Liander voor u betekenen?

Wij kunnen u helpen bij het creëren van inzicht in de samenhang van de energie-infrastructuur, energiebronnen en maatregelen in gebouwen. Op basis van onze ervaring kunnen we daarnaast inzicht bieden  de rol van de verschillende stakeholders in het planningsproces en de wijkaanpakken. Maar ook delen we graag onze ervaringen uit de praktijk met u.

Wat mag u verwachten van andere betrokken partijen?

In deze eerste fase is het vooral van belang dat alle betrokken partijen bij de warmtetransitie in uw gemeente hun eigen belangen en agenda met elkaar delen. Een door u georganiseerde bijeenkomst helpt hen daarbij.

Ondersteuningsmiddelen

Liander kan u in deze fase ondersteunen met de volgende middelen:

 • Presentatie geven, neem hiervoor contact op met uw relatiemanager
 • Leaflets over warmtetransitiePDF icon Leaflet Samen Omschakelen.pdf
 • Serious games ‘Energie In-zicht’ & HEAT
 • Voorbeelden vanuit andere gemeenten als Leiden en Nijmegen, wilt u meer weten neem dan contact op met uw relatiemanager