Regionale Energiestrategie

Regionale Energiestrategie

Nederland heeft zich verbonden aan de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Dat betekent dat Nederland meewerkt aan het beperken van de opwarming van de aarde en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De wijze waarop dat gebeurt staat in het nationale Klimaatakkoord. Eén van de afspraken uit het akkoord is dat 30 regio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen.

Samenwerking

Een RES is een uitwerking en vertaling van de nationale afspraken uit het aanstaande Klimaatakkoord voor een specifieke regio. Een instrument om te komen tot regionaal gedragen keuzes voor de opwek van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. In 2020 moeten alle provincies en gemeenten hun RES klaar hebben. Dit vereist een intensieve samenwerking tussen gemeenten, provincies, woningcorporaties, waterschappen, netbeheerders en andere betrokken partijen.
 

 

 

Rol Liander

Voor ons als netbeheerder hebben de keuzes in de regio impact. Met elkaar moeten we daarom zo vroeg mogelijk weten wat ons te doen staat. Met onze kennis van de energienetten, de energievraagontwikkeling en alternatieve warmtebronnen werken wij graag samen met de verschillende partijen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld snel beoordelen of het omschakelen naar een all-electric oplossing op korte termijn al past in de lokale netsituatie. Als netbeheerder met een publieke taak, let Liander ook op de maatschappelijke betaalbaarheid van oplossingen. Door samen tijdig inzicht te hebben in de ontwikkelingen in een bepaald gebied, kunnen we de juiste investeringsbeslissingen voor het energienet nemen. Met elkaar zijn we verantwoordelijk om een optimale regionale duurzame energievoorziening te ontwerpen, zodat we geen onnodige maatschappelijke kosten maken.

 

 

 

Uitfaseren van aardgas: hoe pakt u dat aan?

Uitfaseren van aardgas: hoe pakt u dat aan?

Met het stappenplan krijgt u snel inzicht in welke stappen u kunt zetten en welke partijen u wanneer moet betrekken om tot weloverwogen keuzes te komen.

Duurzaam verwarmen: alternatieven voor aardgas

Duurzaam verwarmen: alternatieven voor aardgas

U bent op zoek naar een alternatief voor aardgas. Liander heeft de meest marktrijpe warmteoplossingen voor u in kaart gebracht.

Waarbij kan Liander u helpen?

Met onze kennis over energienetten, de energievraagontwikkeling en alternatieve warmtebronnen kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken.

De visie en rol van Liander op aardgasloos wonen

Waarom helpt Liander bij de omschakeling naar een duurzame warmtevoorziening? 

In gesprek met uw relatiemanager

Wilt u meer weten of hulp bij de omschakeling naar een duurzame warmtevoorziening? Neem dan contact op met uw relatiemanager bij Liander:

 

Relatiemanager Regio Telefoon E-mail
Wesley van Aalten Wesley van Aalten Achterhoek
Bert Ross Bert Ross Amstelland Meerlanden
Huub Hendriks Huub Hendriks Amsterdam
Casper Vogelaar Casper Vogelaar Arnhem-Nijmegen
Jack van der Pers Jack van der Pers De Vallei en Flevoland
Oeds Kuipers Oeds Kuipers Noord-Friesland
Renske den Exter Renske den Exter West-Friesland
Christel Pieper Zuid-Friesland
Fleur Elfrink Het Gooi
Esmeralde van Vliet Esmeralde van Vliet Holland Rijnland
Peter Graafland Peter Graafland Holland Rijnland en Zuid Kennemerland
Marjolijn van den Broeke Bonnike Marjolijn Bonnike IJmond en Zaanstreek Waterland
Eric Bakker Eric Bakker Kop van Noord-Holland en Alkmaar
René Lemein René Lemein Noord Veluwe en Stedendriehoek
Rob Dado Rob Dado Rivierenland
Marloes Marloes Tonen Rivierenland en Arnhem-Nijmegen