Hulp warmtetransitie

Hulp warmtetransitie

Samen bouwen aan een gebouwde omgeving zonder aardgas, oftewel de warmtetransitie, is een grote en complexe opgave. Liander helpt u daarbij.

Wat is de impact op de bestaande gas- en elektriciteitsnetten en welke maatschappelijke kosten brengt dat met zich mee? En: hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe infrastructuren, zoals een warmtenet, open zijn, zodat verschillende leveranciers kunnen toetreden en bewoners zelf kunnen kiezen van wie zij energie afnemen en terugleveren? Liander zet haar expertise op het gebied van energienetwerken graag in om u hierbij te helpen.

Wat kunt u van Liander verwachten?

Ondersteuning bij de totstandkoming van de energievisie

Liander heeft een procesaanpak ontwikkeld op zowel gemeentelijk- (visievorming, lokaal programmeren) als wijkniveau. Deze aanpak is gebaseerd op praktijkervaringen van Liander tijdens interacties met andere partijen in verschillende wijken. Het biedt u houvast in het proces om te komen tot de juiste keuze voor een duurzame warmtevoorziening in uw gemeente. Zo raakt de overgang naar een andere warmtevoorziening aan de plannen en planningen van verschillende belanghebbenden. Denk aan riolering, waterleiding, wegen, renovaties door woningcorporaties. In veel gevallen moet Liander gasleidingen vervangen op het moment dat andere asset-eigenaren graafwerkzaamheden uitvoeren. Dit uit veiligheidsoverwegingen én om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Het is dus van groot belang om op het juiste moment de juiste stakeholders aan tafel te hebben en planningen met elkaar af te stemmen.  

Kennis omtrent nieuwe warmteoplossingen en de impact ervan op wonen, wijken en de infrastructuur

  • Inzicht in welke alternatieve warmteoplossingen beschikbaar zijn in de wijken binnen uw gemeente.
  • Technisch-inhoudelijke kennis van de impact van alternatieve warmteoplossingen op:
    • installaties
    • bestaande energienetten
    • woningaanpassingen, inclusief investeringen
  • Kennis over de mogelijkheden om aardgas in nieuwbouw tegen te gaan.

Inzicht in de huidige energienetten binnen uw gemeente en analyse

Liander heeft de huidige gasnetten in uw gemeente inzichtelijk gemaakt in online gaskaarten. Deze gaskaarten laten de ouderdom van het gasnet zien. Ouderdom van de gasnetten is een van de factoren om rekening mee te houden, willen we de maatschappelijke kosten zo laag als mogelijk houden. Graag gaan wij met u in gesprek over deze informatie.

In gesprek met uw relatiemanager

Wilt u meer weten of hulp bij de omschakeling naar een duurzame warmtevoorziening? Neem dan contact op met uw relatiemanager bij Liander:

Relatiemanager Regio Telefoon E-mail
Eric Bakker Eric Bakker Kop van Noord-Holland, Alkmaar en West-Friesland
Marjolijn van den Broeke Bonnike Marjolijn Bonnike IJmond en Zaanstreek Waterland
Peter Graafland Peter Graafland Holland Rijnland en Zuid Kennemerland
Fleur Elfrink Het Gooi
Huub Hendriks Huub Hendriks Amsterdam
Bert Ross Bert Ross Amstelland Meerlanden
Jack van der Pers Jack van der Pers De Vallei
Esmeralde van Vliet Esmeralde van Vliet Holland Rijnland
René Lemein René Lemein Noord Veluwe en Stedendriehoek
Oeds Kuipers Oeds Kuipers Friesland
Wesley van Aalten Wesley van Aalten Achterhoek
Rob Dado Rob Dado Rivierenland
Marloes Marloes Tonen Rivierenland
Casper Vogelaar Casper Vogelaar Arnhem-Nijmegen
Auke de Ruiter Auke de Ruiter Flevoland

Leiden zet in op aardgasvrij maken van vijf wijken in 2035

Op 20 december 2017 tekende de gemeente Leiden een intentieovereenkomst 'Leiden Zuidwest aardgasvrij' met andere partners o.b.v. de Leidse Warmtevisie. 

Het Gelders Energieakkoord: Wijk van de toekomst

Nijmegen is in 2017 door de Europese Commissie verkozen tot European Green Capital 2018 en daarmee een jaar lang de duurzame hoofdstad van Europa.