Waarbij kan Liander u helpen?

Waarbij kan Liander u helpen?

Met onze kennis over energienetten, data en handige tools kunnen wij u helpen keuzes te maken. Zo werken we samen aan een transitie tegen de laagste maatschappelijke kosten en zo min mogelijke impact op de openbare ruimte.

Wat is de impact op de bestaande gas- en elektriciteitsnetten en welke maatschappelijke kosten brengt dat met zich mee? En: hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe infrastructuren, zoals een warmtenet, open zijn, zodat verschillende leveranciers kunnen toetreden en bewoners zelf kunnen kiezen van wie zij energie afnemen en terugleveren? Liander zet haar expertise op het gebied van energienetwerken graag in om u hierbij te helpen.

 

Samen een Transitievisie Warmte opstellen

Liander denkt graag met u mee bij het opstellen van een Transitievisie Warmte. Hiervoor delen wij inzichten en data. Ook denken we mee over een passende warmteoplossing en de optimale prioritering over wijken.  

Samen een Wijkuitvoeringsplan opstellen

Het Wijkuitvoeringsplan bepaalt op wijkniveau wanneer en hoe een wijk verduurzaamd zal worden. Daarbij is het belangrijk om alle werkzaamheden in de wijk inzichtelijk te krijgen. Van zonnepanelen en elektrische laadpalen tot werkzaamheden van het waterbedrijf of mediapartijen. Wij denken graag met u mee om heldere planningsafspraken te maken.
 

Kennis van nieuwe warmteoplossingen 

Liander heeft volop technisch-inhoudelijke kennis. Zo kunnen we de impact van verschillende alternatieve warmteoplossingen laten zien op de openbare ruimte in de wijk. We kunnen deze zowel generiek als specifiek voor uw wijk inzichtelijk maken. Ontdek de vuistregels voor gemeentelijke planvorming. 

Inzicht in de energienetten 

Liander heeft data over elektriciteits- en gasnetten in uw gemeente. Denk aan gegevens over de ouderdom, gebruikte materialen en ook de capaciteit en ligging van het elektriciteitsnet. Het kan u helpen om te kiezen voor een oplossing met de laagste maatschappelijke kosten.