Waarbij kan Liander u helpen?

Waarbij kan Liander u helpen?

Met onze kennis over energienetten, data en handige tools kunnen wij u helpen keuzes te maken. Zo werken we samen aan een transitie tegen de laagste maatschappelijke kosten en zo min mogelijke impact op de openbare ruimte.

Wat is de impact op de bestaande gas- en elektriciteitsnetten en welke maatschappelijke kosten brengt dat met zich mee? En: hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe infrastructuren, zoals een warmtenet, open zijn, zodat verschillende leveranciers kunnen toetreden en bewoners zelf kunnen kiezen van wie zij energie afnemen en terugleveren? Liander zet haar expertise op het gebied van energienetwerken graag in om u hierbij te helpen.

 

Samen een Transitievisie Warmte opstellen

Liander denkt graag met u mee bij het opstellen van een Transitievisie Warmte. Hiervoor delen wij inzichten en data. Ook denken we mee over een passende warmteoplossing en de optimale prioritering over wijken.  

Samen een Wijkuitvoeringsplan opstellen

Het Wijkuitvoeringsplan bepaalt op wijkniveau wanneer en hoe een wijk verduurzaamd zal worden. Daarbij is het belangrijk om alle werkzaamheden in de wijk inzichtelijk te krijgen. Van zonnepanelen en elektrische laadpalen tot werkzaamheden van het waterbedrijf of mediapartijen. Wij denken graag met u mee om heldere planningsafspraken te maken.
 

Kennis van nieuwe warmteoplossingen 

Liander heeft volop technisch-inhoudelijke kennis. Zo kunnen we de impact van verschillende alternatieve warmteoplossingen laten zien op de openbare ruimte in de wijk. We kunnen deze zowel generiek als specifiek voor uw wijk inzichtelijk maken. Ontdek de vuistregels voor gemeentelijke planvorming. 

Inzicht in de energienetten 

Liander heeft data over elektriciteits- en gasnetten in uw gemeente. Denk aan gegevens over de ouderdom, gebruikte materialen en ook de capaciteit en ligging van het elektriciteitsnet. Het kan u helpen om te kiezen voor een oplossing met de laagste maatschappelijke kosten. 

Meer weten of hulp nodig?

Liander helpt graag om tijdig samen tot de beste oplossing te komen. We zetten onze expertise in om u te helpen met een succesvolle overgang naar duurzame warmte. Wilt u meer weten of kunnen we u helpen om inzicht te geven in de data voor uw gemeente, neem dan gerust contact op met uw relatiemanager.

 

Relatiemanager Regio Telefoon E-mail
Wesley van Aalten Wesley van Aalten Achterhoek
Bert Ross Bert Ross Amstelland Meerlanden
Huub Hendriks Huub Hendriks Amsterdam
Casper Vogelaar Casper Vogelaar Arnhem-Nijmegen
Jack van der Pers Jack van der Pers Foodvalley en Noordoostpolder
Renske den Exter Tony Nader West-Friesland, Hollands Kroon en Texel
Christel Pieper Friesland: zuiden en Leeuwarden
Renee Barbilion Renée Barbilion Friesland: noorden en Waddeneilanden
Fleur Elfrink Het Gooi en Flevopolder
Fetse Visser Fetse Visser Duin- en Bollenstreek
Mhamed el Makhloufi Leiden en omgeving
Peter Graafland Peter Graafland Zuid-Kennemerland en Holland Rijnland
Marjolijn van den Broeke Bonnike Marjolijn Bonnike IJmond en Zaanstreek-Waterland
Eric Bakker Eric Bakker Regio Alkmaar, Schagen en Den Helder
Mark Valkering Mark Valkering Regio Alkmaar, Schagen en Den Helder
René Lemein René Lemein Noord-Veluwe en Stedendriehoek
Marloes Marloes Tonen Rivierenland