Inzicht in de ouderdom van het gasnet

Gaskaarten

Liander stelt met online gaskaarten data over de gemiddelde ouderdom van het gasnet beschikbaar. Daarmee bieden we inzicht in het gasnet binnen uw gemeente. De online gaskaarten kunnen voor u een aanleiding vormen om met ons in gesprek te gaan over verduurzamingskansen en de kosten voor het aanpassen van de bestaande gasnetten zo laag mogelijk te houden.

Behalve inzicht kunnen de gaskaarten, in combinatie met andere GIS-lagen, antwoord geven op vragen zoals welke buurten en wijken het meest geschikt zijn om plannen voor verduurzaming te ontwikkelen. Neem voor een juiste interpretatie van een gaskaart altijd contact op met uw relatiemanager of contactpersoon van Liander. Ook als u behoefte heeft aan toelichting of advies. Heeft u behoefte aan meer of andere data, kijk dan hier voor een overzicht van onze data- en informatiediensten.

Waarom biedt Liander u de gaskaarten aan?

Nederland wil zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050 een samenleving zonder CO2-uitstoot, realiseren. Daarbij staan we voor de grote opgave in alle woonwijken te stoppen met het gebruik van aardgas. In het verzorgingsgebied van Liander gaat het om ongeveer duizend woonwijken binnen honderdzestig gemeenten. Daarnaast vervangt Liander de komende jaren grootschalig grondroeringsgevoelige gasleidingen, zoals grijs gietijzeren- en asbestcementleidingen. Dit doen we om het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden. Wij delen onze kennis over de huidige energienetten en over technische en financiële consequenties van gewenste duurzame energievoorzieningen graag met u. Zo kunt u weloverwogen beslissingen nemen over welke buurten en wijken het meest geschikt zijn om plannen voor verduurzaming te ontwikkelen. 

Online kaart met gasvervangingsdata

Liander vervangt alle grondroeringsgevoelige gasleidingen in haar verzorgingsgebied voor 2040. Op deze online kaart met gasvervangingsdata zijn deze grondroeringsgevoelige gasleidingen te herkennen aan de donkerblauwe lijnen (te vervangen voor 2040).

Daarnaast staat er welke gasleidingen er jonger en welke er ouder dan 30 jaar zijn. Deze informatie helpt gemeentes weloverwogen beslissingen te nemen over welke buurten en wijken het meest geschikt zijn om plannen voor verduurzaming te ontwikkelen. Zo kunnen we de kosten voor het aanpassen van de bestaande gasnetten zo laag mogelijk houden.

Zoek op een adres of plaats om te bekijken wat de situatie in uw buurt of regio is.

De kaart wordt eens per maand bijgewerkt.

Veelgestelde vragen

  • Nee. Op de kaart ziet u hoe oud het gasnet is. Wanneer we het gasnet vervangen is niet alleen afhankelijk van de ouderdom maar ook van de planning van andere werkzaamheden zoals rioleringsvervangingen. Het streven is om zoveel mogelijk graafwerkzaamheden samen te laten vallen zodat de straat maar een keer open hoeft. Alleen grondroeringsgevoelige gasleidingen worden in ieder geval voor 2040 vervangen.

  • Liander is altijd bezig het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden. Wanneer een leiding na een bepaalde tijd toe is aan vervanging, dan vervangen wij deze. Ook speuren we dagelijks met zeer gevoelige apparatuur door heel Nederland naar kleine gaslekken. Zo kunnen we minimale gaslekken, nog voor ze een probleem vormen, in een heel vroeg stadium aanpakken. Daarbij blijft veiligheid altijd voorop staan. We blijven alert op veranderende situaties en nieuwe risico’s en vervangen de leidingen indien nodig met hoge prioriteit.