Data- en informatiediensten

Data- en informatiediensten

Als netbeheerder beschikken wij over veel gegevens van ons elektriciteits- en gasdistributienetwerk en de energiestromen die hierover worden getransporteerd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld data over energieverbruik, ligging en eigenschappen van kabels en leidingen en onderhoudswerkzaamheden. Binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving delen wij deze gegevens graag met u.

Let op! Is uw dataverzoek enkel gericht op uw eigen aansluiting, dan kunt u dit aanvragen via onze klantenservice.

 

Open Data

Gratis en vrij toegankelijke data.

Datasets met verbruiken per postcode, storingen, uitrol van de slimme meter en meer. 

Maatwerk data

Vindt u niet wat u zoekt bij onze standaard diensten?

Zo vraagt u maatwerk data over onze distributienetten en aansluitingen aan.

Achtergrondinformatie voor woningcorporaties

Om de juiste keuze te maken over renovatieplannen, keuze van technieken en kosten voor huurder kan het zijn dat u data wilt gebruiken die de netbeheerder heeft. Liander heeft de wettelijke taak om data te delen, maar heeft zich te houden aan (wettelijke) kaders over datadeling; niet alle data kunnen wij met u delen. Deze leaflet geeft inzicht voor welke type datavraag u waar terecht kunt.

Online gaskaart voor inzicht in gasnet

De online gaskaart wordt ieder kwartaal bijgewerkt. De laatste status kunt u altijd opvragen bij uw Liander relatiemanager

Externe databronnen

Wij leveren ook brondata aan externe partijen met energieportalen. Op Geonovum staat een overzicht met energieportalen. Wellicht vindt u daar ook data die u zoekt.  

Veelgestelde vragen

  • Nee. De gaskaarten mogen niet getoond worden online in verband met de nationale veiligheid. Wel zijn de kaarten met grondroeringsgevoelige gasleidingen zichtbaar. Deze leidingen zullen worden vervangen op het moment dat de grond open gaat voor welke werkzaamheden dan ook. Deze dienen allen voor 2040 verwijderd te zijn.

  • Liander is altijd bezig het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden. Wanneer een leiding na een bepaalde tijd toe is aan vervanging, dan vervangen wij deze. Ook speuren we dagelijks met zeer gevoelige apparatuur door heel Nederland naar kleine gaslekken. Zo kunnen we minimale gaslekken, nog voor ze een probleem vormen, in een heel vroeg stadium aanpakken. Daarbij blijft veiligheid altijd voorop staan. We blijven alert op veranderende situaties en nieuwe risico’s en vervangen de leidingen indien nodig met hoge prioriteit. De grondroeringsgevoelige leidingen die getoond worden zijn veilig, maar er ontstaat een klein risico wanneer er op die plek wordt gegraven. Daarom is het beleid deze te verwijderen wanneer er werkzaamheden in de buurt van de leiding zijn.  

  • Per wijk, en zelfs op kleinere schaal hebben wij energieverbruiksdata beschikbaar. Kijk hiervoor op de pagina van de open data. Ook hebben wij data beschikbaar over het gemiddeld verbruik van een type woning, zoals een appartement of een vrijstaand huis. Ook daarvoor kunt u op de pagina van open data terecht. Wilt u data per aansluiting? Dat kunt u bij het maatwerkdataloket opvragen. Deze data kan alleen opgevraagd worden door de bewoner, of middels een mandaat van de bewoner. Dit kost ons veel tijd en wij vragen hier daarom een bedrag om de kosten te dekken.

  • Per wijk, en zelfs op kleinere schaal hebben wij energieverbruiksdata beschikbaar. Kijk hiervoor op de pagina van de open data. Ook hebben wij data beschikbaar over het gemiddeld verbruik van een type woning, zoals een appartement of een vrijstaand huis. Ook daarvoor kunt u op de pagina van open data terecht. Wilt u data per aansluiting? Dat kunt u bij het maatwerkdataloket opvragen. Deze data kan alleen opgevraagd worden door de bewoner, of middels een mandaat van de bewoner. Dit kost ons veel tijd en wij vragen hier daarom een bedrag om de kosten te dekken.

  • Het meest actuele wil zeggen op basis van de meest actuele peildatum of meest recente verbruiksperiode die wij kunnen opleveren. Wat deze datum of periode precies is, verschilt per aansluiting. Slechts een klein deel van onze aansluitingen wordt continu of maandelijks gemeten. Voor veel aansluitingen vindt de update een keer per jaar plaats