Liander start met congestiemanagement in Neerijnen

Congestiemanagement Neerijnen

De Gelderse regio's Neerijnen en Bommelerwaard zijn erg in trek bij tuinders. De tuinders in dit gebied vragen extra vermogen voor bedrijfsuitbreiding of innovatieve ontwikkelingen. De regio trekt ook nieuwe glastuinbedrijven. Vooral sinds de Provincie Gelderland de regio's heeft aangewezen als intensiveringsgebied voor glasbouw. Liander heeft daardoor nog meer aanvragen voor extra vermogen ontvangen. In de regio Bommelerwaard lopen we daardoor nu tegen de grenzen van de beschikbare elektrische capaciteit aan. In de regio Neerijnen heeft het elektriciteitsverdeelstation de maximale capaciteit bereikt. Liander gaat als eerste regionale netbeheerder congestiemanagement toepassen rond een knelpunt in het elektriciteitsnet.

Drukte op elektriciteitsnet heeft effect op grootverbruikers

Door deze ontwikkelingen is het druk op het elektriciteitsnet in Noord-Holland. Hierdoor kan het gebeuren dat zakelijke klanten niet direct het elektrische vermogen krijgen dat ze vragen voor hun grootverbruikaansluiting. Dit zijn aansluitingen van meer dan 3x80 ampère. Bent u consument en heeft u zonnepanelen? Dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat u opgewekte energie kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. U leest hier meer over op onze website.

Structurele en tijdelijke oplossingen

Het elektriciteitsnet zal door Liander worden verzwaard. Neerijnen maakt onderdeel uit van een groter netgebied. Liander bekijkt daarom voor het gehele gebied wat de meest efficiënte oplossing is en gaat in elk geval de capaciteit van het stroomnet uitbreiden. Daarom onderzoeken we momenteel hoe we in deze regio het bestaande verdeelstation voor elektriciteit kunnen uitbreiden én een nieuw verdeelstation kunnen bouwen. We zijn hiervoor in gesprek met landelijke netbeheerder TenneT en de betrokken gemeentes.

Volgens de huidige planning zullen de capaciteitsproblemen daarmee op z’n vroegst in 2023 structureel kunnen worden opgelost. Dit is afhankelijk van de uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande stations in Neerijnen en Zaltbommel. Samen met de betrokken verbruikers en producenten zoeken wij in de tussentijd naar tijdelijke oplossingen om transportbeperkingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Congestie

De energietransitie en economische groei vragen steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. In dunbevolkte gebieden worden bijvoorbeeld veel aanvragen voor zonneparken gedaan. Ook datacentra en tuinders vragen om extra transportcapaciteit. Het is een enorme uitdaging om al die stroom in de elektriciteitsnetten op te nemen. Er is of dreigt een tekort aan transportcapaciteit in het elektriciteitsnet. Dat noemen we congestie.

Congestiemanagement is een in de Netcode elektriciteit vastgelegd systeem, om de beschikbare transportcapaciteit eerlijk en zo efficiënt mogelijk te verdelen als in een bepaald deel van het net onvoldoende capaciteit is voor alle afnemers en/of opwekkers. Dit gebeurt op basis van marktwerking: als het aanbod of de vraag groter is dan het elektriciteitsnetwerk in een bepaald gebied aan kan, dan doet de netbeheerder een oproep aan de aangesloten partijen om meer of juist minder elektriciteit te gebruiken of in te voeden. Bedrijven, instellingen en bijvoorbeeld producenten van wind- of zonnestroom geven vervolgens per dag aan tegen welke prijs zij hun elektriciteitsverbruik kunnen minderen of stroom kunnen leveren aan het elektriciteitsnet. We gaan hierbij gebruikmaken van het online platform GOPACS een samenwerking tussen de regionale netbeheerders en Tennet. Liander gaat in het najaar van 2020 congestiemanagement toepassen in Neerijnen. Door het toepassen hiervan, kunnen we het opleggen van tijdelijke transportbeperkingen minimaliseren. 

Congestiemanagement via GOPACS

Liander zal in Neerijnen congestiemanagement gaan toepassen met behulp van GOPACS, het platform van de Nederlandse netbeheerders om congestie in het net te verminderen. Neerijnen is de eerste regio waar Liander op deze manier congestie probeert op te lossen. Het klantportal is een nieuw onderdeel van GOPACS. Voorheen was het alleen mogelijk deel te nemen via een handelsplatform, maar speciaal voor klanten in congestiegebieden die niet regelmatig in energie handelen, maar wel flexibele capaciteit beschikbaar hebben, is het klantportal ontwikkeld. Op die manier kunnen aangeslotenen ook zonder deelname aan een energiehandelsplatform deelnemen aan GOPACS. Zie het dus als een extra voordeur die toegang geeft tot deelname aan GOPACS.

Op het moment dat er congestie is of dreigt zal Liander de aangeslotenen in de betreffende regio vragen om flexbiedingen. Heeft een klant flexibiliteit beschikbaar, bijvoorbeeld omdat hij een WKK, batterij-opslag of het verbruik tijdelijk kan uitstellen, dan kan hij een bieding plaatsen via het GOPACS platform. Met behulp van GOPACS kunnen de netbeheerders vraag en aanbod uit de markt beter op elkaar afstemmen en daardoor congestie in het lokale elektriciteitsnet verminderen zonder de balans van het nationale net te beïnvloeden. 

Kansen en mogelijkheden voor PV-partij of aggregator?

Als LV/PV partij heeft u kennis, expertise en ervaring in handel op de energie- en balanceringsmarkt. Congestiemanagement op lokaal niveau is een nieuwe markt die wordt ontwikkeld. Deze markt zal in de toekomst groeien, onder andere door markttrends als het elektrificeren van mobiliteit en warmte en groeiende duurzame opwek op lokaal niveau. Denk aan zonne-opwek en windmolens die op het Liander net worden aangesloten. Als PV-partij kunt u in de rol van aggregator de flexibiliteit van verschillende klanten in een congestiegebied aanbieden en verhandelen op deze nieuwe markt.  

Deelnemen via de klantportal van GOPACS? 

Als aggregator kunt u deelnemen via het marktplatform dat is aangesloten bij GOPACS. Momenteel is dat alleen ETPA. In de nabije toekomst hopen wij dat ook andere marktplatforms zich zullen aansluiten bij GOPACS.