Gratis reparatie na schade

Gratis reparatie na schade

Wel tijdig een KLIC-melding gedaan, toch schade? Deze schade herstellen we mogelijk gratis. Hiervoor geldt de regeling 'kosteloze reparatie'. U bent verplicht beschadigingen aan onze netten en/of componenten direct te melden. U kunt deze doorgeven via het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: tel 0800 9009 (gratis).

Voorwaarden gratis herstel graafschade

  • Tijdige melding van uw werkzaamheden bij het Kadaster via een KLIC-melding.
  • Op locatie aanwezige tekeningen verstrekt door het Kadaster.
  • De feitelijke ligging van de kabels/leidingen stelde u vooraf vast.
  • U heeft zorgvuldig gegraven volgens publicatie 500 van het kennisplatform CROW voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.
  • De energielevering aan onze klanten is niet onderbroken als gevolg van de veroorzaakte schade.
  • De schade is alleen aan de buitenzijde van de gasleiding of kabelmantel. Er mag geen gaslek zijn!
  • U heeft de schade onmiddellijk na ontstaan gemeld bij het nationaal storingsnummer 0800-9009.
  • Het graafwerk ligt nog open. We kunnen dus overal eenvoudig bij.

Uitzonderingen

De regeling kosteloze reparatie geldt niet bij:

  • Beschadigingen van kabels voor de openbare verlichting.
  • Kabels die een spanning voeren van meer dan 35 kV.