Voorkom graafschade en storingen

Voorkom graafschade en storingen

Als u gaat graven ben u wettelijk verplicht dit eerst te melden via een KLIC-melding. We willen netbeschadiging en onveilige situaties zoveel mogelijk samen voorkomen. 

Er komen steeds meer kabels en leidingen in de grond. Hierdoor wordt de kans op graafschade steeds groter. Als u voor een project moet graven bestaat de kans dat u op een elektriciteitskabel of gasleiding stuit. Dat is gevaarlijk voor u en de omgeving. Daarom bent u verplicht uw graafwerkzaamheden vooraf te melden. 

Doe de KLIC-melding!

Graaf veilig doe een Klic melding 

Na de KLIC-melding ontvangt u van het Kadaster tekeningen die de exacte situatie onder de grond weergeven. Daarna kunt u veilig graven. Let op de geldigheidsduur van uw graafmelding. De werkzaamheden moeten binnen 20 werkdagen na de graafmelding starten.

  • Graaf alleen als de gegevens van de graafmelding op de werkplek aanwezig zijn: de graafmelding en de aanwezigheid van de KLIC-gegevens op de graaflocatie zijn wettelijk verplicht.
  • Lokaliseer kabels en leidingen volgens de CROW- publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’.

Toch schade?

Toch schade?

Bel 0800-9009 om de schade te melden en 112 bij onveilige sitiatie. Heeft u de werkzaamheden vooraf gemeld via een KLIC-melding en u heeft tóch schade? Lees hier de veiligheidsinstructies. 

Gratis reparatie na schade

Gratis reparatie na schade

Toch schade ondanks de KLIC-melding? Mogelijk herstellen we gratis de schade. U bent verplicht beschadigingen direct te melden. 

Brochure over graafwerkzaamheden: