Bouwkundige zaken

Bouwkundige zaken

Voor het realiseren van een aansluiting is een ruimte nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de benodigde ruimte voor een grootverbruik gas- of elektriciteitsaansluiting.

Laagspanning

U stelt (een) ruimte van voldoende afmeting ter beschikking waar Liander zijn deel van de aansluiting kan plaatsen. In het geval van een aansluiting op laagspanning betreft dit een plek aan de muur waar de aansluiting wordt opgehangen. Uw energiemeter zal in de onmiddellijke nabijheid van deze plek worden geplaatst. Ook is het nodig om geschikte invoervoorzieningen op te nemen waarin Liander zijn kabel(s) kan aanbrengen. Klik hier voor meer informatie en tekeningen.

Middenspanning

In geval van een aansluiting op middenspanning is een zogenaamde middenspanningsruimte noodzakelijk. In deze ruimte worden onder andere de schakelinstallatie van Liander en eventueel de vermogenstransformator van de klant ondergebracht. Liander stelt, voor het deel van de ruimte waar componenten van Liander staan, een aantal bouwkundige eisen. Deze noemen we ook wel: het Programma van Eisen. Op deze pagina vindt u alle bouwkundige eisen van Liander. Uw aannemer of installateur kan u verder helpen het bouwen en inrichten van het station.

Denkt u er aan dat u de tekeningen voor de ruimte van Liander ter goedkeuring voorlegt aan Liander? U mag pas starten met de bouw als u beschikt over tekeningen voorzien van een goedkeuringsstempel van Liander.   

Gas

Voor gas aansluitingen zijn de richtlijnen voor meterruimten utiliteitsgebouwen met een gasaansluiting van toepassing. Deze richtlijnen worden uitgegeven door IWUN. Door te klikken op de volgende links, opent u de bouwkundige eisen

  • Voor een lage druk gasaansluiting met een G10, G16 of G25 meter, klik hier. 
  • Voor een lage druk gasaansluiting met een G40, G65 of G100 meter, klik hier.

Neem voor de bouwkundige eisen voor de ruimte waarin hoge druk gasaansluitingen geplaatst worden contact met ons op.

Veelgestelde vragen

  • Liander staat onder voorwaarden toe dat bij een grootverbruik elektriciteitsaansluiting de gereguleerde componenten (o.a. de schakelinstallatie en meettransformatoren) worden geassembleerd in de fabriek van de station bouwer. Hiervoor is een standaard contract opgesteld met daarin o.a. de opdracht-omschrijving, vergoedingen en eisen vanuit Liander. Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon.