Bouwkundige zaken

Bouwkundige zaken

Voor het realiseren van een aansluiting is een ruimte nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de benodigde ruimte voor een grootverbruik gas- of elektriciteitsaansluiting.

Laagspanning

U stelt (een) ruimte van voldoende afmeting ter beschikking waar Liander het gereguleerde deel van de aansluiting kan plaatsen. In het geval van een aansluiting op laagspanning betreft dit een voor Liander gereserveerde plek aan een wand waar de aansluiting wordt opgehangen. Uw energiemeter wordt in de onmiddellijke nabijheid van deze plek geplaatst. Ook is het nodig om geschikte invoervoorzieningen op te nemen waarin Liander zijn kabel(s) kan aanbrengen. Klik hier voor meer informatie en tekeningen.

Middenspanning

In geval van een elektriciteitsaansluiting op het middenspanningsnet van Liander dient u zelf te zorgen voor een bouwkundige ruimte (de zogenaamde 'inkoopruimte’), waar Liander het gereguleerde deel van de door u aangevraagde aansluiting kan plaatsen (de ‘beveiliging’). Het niet-gereguleerde deel van de aansluiting (uw eigen verdeelinstallatie, transformator e.d.) maakt hier geen onderdeel van uit en dient u zelf te verzorgen.

Liander stelt eisen aan de inkoopruimte om ervoor te zorgen dat de benodigde componenten in de ruimte passen, aangesloten, bediend, beheerd en onderhouden kunnen worden. Deze noemen we ook wel: het Programma van Eisen (PvE).

Op deze pagina vindt u het Programma van Eisen van Liander voor aansluitingen > 160 kVA tot en met 10 MVA. Uw aannemer of installateur kan u verder helpen het bouwen en inrichten van het station.

Denkt u er aan dat u de tekeningen voor de bouwkundige ruimte van Liander ter goedkeuring voorlegt aan Liander? U mag pas starten met de bouw als u beschikt over tekeningen voorzien van een goedkeuringsstempel van Liander.   

Gas

Voor gas aansluitingen zijn de richtlijnen voor meterruimten utiliteitsgebouwen met een gasaansluiting van toepassing. Deze richtlijnen worden uitgegeven door IWUN. Door te klikken op de volgende links, opent u de bouwkundige eisen

  • Voor een lage druk gasaansluiting met een G10, G16 of G25 meter, klik hier. 
  • Voor een lage druk gasaansluiting met een G40, G65 of G100 meter, klik hier.

Neem voor de bouwkundige eisen voor de ruimte waarin hoge druk gasaansluitingen geplaatst worden contact met ons op.

Veelgestelde vragen

  • Liander staat onder voorwaarden toe dat bij een grootverbruik elektriciteitsaansluiting de gereguleerde componenten (o.a. de schakelinstallatie en meettransformatoren) worden geassembleerd in de fabriek van de station bouwer. Hiervoor is een standaard contract opgesteld met daarin o.a. de opdracht-omschrijving, vergoedingen en eisen vanuit Liander. Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon.