Projectontwikkelaars nieuwbouw

Projectontwikkelaars nieuwbouw

Door de steeds grotere vraag naar elektriciteitet is het druk op het net. De maximale capaciteit van het stroomnet wordt op steeds meer plekken bereikt. Waar eerst voornamelijk bedrijven werden geraakt door de drukte op het stroomnet, zien we nu dat het ook impact kan hebben op nieuwbouwplannen. Hoe zorgen we er samen voor dat zoveel mogelijk nieuwbouwwoningen tijdig aangesloten kunnen worden?

Wat kun jij als ontwikkelaar doen?

We realiseren ons als netbeheerder goed dat de drukte op het stroomnet veel gevolgen heeft voor projectontwikkelaars en voor het realiseren van woningen. Hoe eerder en hoe vollediger de nieuwbouwplannen bij ons bekend zijn, hoe beter wij de impact van deze plannen op het stroomnet kunnen opvangen en gericht kunnen aangeven wanneer en op welke manier de woningen aangesloten kunnen worden. Hierbij is het ook belangrijk om de vraag naar stroom per woning/wijk zo laag mogelijk te houden of het gebruik ervan aan te passen aan het aanbod.

Deel plannen eerder en volledig

Het is daarom essentieel dat projectontwikkelaars in een vroeg stadium plannen voor nieuwbouwwijken en de verduurzaming van bestaande woningen met ons delen. Denk daarin ook aan hoe deze woningen verwarmd gaan worden en welke andere energiebehoeften er zijn zoals laadpalen, zonnepanelen en soort warmtepomp. 

>> Meld hier je project aan

Verlaag de stroomvraag per woning

Door zoveel mogelijk de vraag naar stroom per woning te verminderen, of de vraag aan te passen aan het aanbod, vraag je minder capaciteit van het stroomnet. Denk bijvoorbeeld aan netbewust laden van voertuigen en het gebruik van slimme aanstuurbare apparaten in de woning. Hierdoor passen er meer woningen op het hetzelfde net. Het stroomverbruik van een woning is onder andere afhankelijk van het energieconcept dat wordt toegepast.

Vraag een aansluiting op tijd aan

De doorlooptijden voor aansluitingen zijn lang. Vraag de aansluitingen daarom zo vroeg mogelijk aan. Bij voorkeur voor de planvormingsfase. Dit vergroot de kans dat de nieuwbouwontwikkeling op tijd kunnen worden aangesloten. 

>> Vraag hier je aansluiting aan

Provada

Energiebehoefte nieuwe woningen cruciale factor voor tijdige aansluiting.

De BalansWijk

Tempo maken in woningbouw en de energietransitie.

Wat vraagt dit van Liander?

Sneller bouwen

De belangrijkste focus van de netbeheerders is het sneller realiseren van elektriciteitsstations en het leggen van kabels. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat overheden sneller keuzes maken over wanneer en waar welke energie-infrastructuur moet komen. Daarnaast moet er sneller grond beschikbaar komen voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet en vergunningen en procedures worden versneld.

Het net slimmer benutten

De belangrijkste focus voor de netbeheerders is het sneller realiseren van de infrastructuur. Maar uitbreiding alleen is niet genoeg. De sector zet in op het slimmer gebruik van het net, bijvoorbeeld door spitsmijden financieel aantrekkelijker en minder vrijblijvend te maken en het net zwaarder te belasten waar dat veilig mogelijk is. Hiervoor werken belangenorganisaties, overheden, ACM en netbeheerders ook samen via het Landelijke Actieprogramma Netcongestie (LAN).

Netbeheerders verwachten met de door het kabinet aangekondigde maatregelen het elektriciteitsnet meer te kunnen ontlasten en beter te benutten, zodat ze meer klanten kunnen aansluiten.

De BalansWijk – slimmer gebruik van het net

Hoe zorg je ervoor dat nieuwbouwprojecten zo veel mogelijk doorgang kunnen vinden, ondanks de drukte op het elektriciteitsnet? Door zoveel mogelijk de vraag naar elektriciteit per woning te reduceren. Maar hoe doe je dat? Om dat te onderzoeken introduceert Liander het consortium De BalansWijk, waarin we samen met partijen uit de bouw- en vastgoedsector kennis en kunde delen om tot een totaalontwerp van De BalansWijk te komen. Waarin de oplossingen slimmer zijn dan de huidige som der delen. En duidelijk is wat de realisatie van deze concepten vraagt van alle partijen in de keten. Met als doel daadwerkelijk een BalansWijk te gaan realiseren.