Planet - MVO

Planet - MVO

Liander is zich bewust van de effecten van zijn bedrijfsvoering op het milieu. Daarom werken we aan een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering.

Onze klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering

Een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering betekent dat onze bedrijfsvoering enkel gebruik maakt van duurzame energie en dat ons afval uiteindelijk weer grondstof is voor de materialen die we gebruiken. We zoeken voortdurend naar manieren om de negatieve effecten van onze bedrijfsvoering, productie en producten op het milieu te verkleinen.

Onze bijdrage aan de energietransitie

Door alle klanten onder gelijke condities toegang te geven tot duurzame energie, leveren wij een bijdrage aan de energietransitie. Het (groeiende) gebruik van energie zal door klimaatverandering uiteindelijk afkomstig zijn van enkel hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon, waterkracht of duurzame warmte.

Zo werkt Liander:

  • Liander heeft de ambitie om in 2023 klimaatneutraal te zijn. Kernpunten van deze doelstelling zijn de transitie naar een koolstofarme energievoorziening, een energieneutrale bedrijfsvoering en een circulaire bedrijfsvoering;
  • Samen met onze partners werken we aan nieuwe oplossingen om slim om te gaan met afval en energie, bijvoorbeeld op het gebied van slim ontwerpen, afvalpreventie, hergebruik en laag energiegebruik.
  • We streven er naar om onze bedrijfspanden zo duurzaam mogelijk te maken. De bedrijfspanden in bijvoorbeeld Arnhem en Duiven zijn grotendeels zelfvoorzienend qua energie en er is gebruik gemaakt van duurzame materialen;
  • Met onze kennis van energie helpen we de maatschappij graag om bijvoorbeeld slim met energie om te gaan.