People - MVO

People - MVO

Op sociaal gebied bieden we als werkgever meer dan alleen werk. Een sociale bedrijfsvoering is een inclusieve bedrijfsvoering waarin iedereen een kans krijgt en waar we alle talenten benutten.

Onze sociale bedrijfsvoering

We spelen in op belangrijke thema’s in de samenleving. Wij bieden gelijke kansen aan vrouwen op de arbeidsmarkt, aan mensen zonder diploma. We besteden aandacht aan een vitale gezondheid in een vergrijzende werkpopulatie en de groeiende vraag naar vrijwilligerswerk.

Zo werkt Liander

  • Als werkgever bieden we onze medewerkers arbeidsvoorwaarden die voldoen aan de lokale wet- en regelgeving en zorgen we voor een veilige en gezonde werkomgeving. Hiervoor hanteren we een preventief veiligheidsbeleid;
  • Wij accepteren geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie door onze medewerkers of gericht op onze medewerkers. Alle medewerkers krijgen gelijke kansen, ongeacht afkomst, geslacht, godsdienst. Deze interne normen staan in onze gedragscode. Ook beschikken we over een manifest diversiteits- en inclusiviteit;
  • Wij laten geen mensen onder de minimumleeftijd voor ons werken. Ook eisen wij van onze ketenpartners dat zij er alles aan doen om kinderarbeid tegen te gaan. Dit is onderdeel van ons inkoopbeleid;
  • Met het project Step2Work bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een baan.