Duurzame initiatieven

Duurzame initiatieven

Op allerlei plaatsen ontstaan initiatieven om te komen tot energiebesparing en verduurzaming. Liander wil een rol spelen in deze energietransitie en participeert en initieert een groot aantal projecten.

Energienet van de toekomst

Met ons energienetwerk willen we duurzame ontwikkelingen optimaal ondersteunen. Denk aan het gebruik van:

  • Windenergie [link]
  • Zonne-energie [link]
  • Biogas [link]
  • Het opladen van de elektrische auto. [link]

Alliander stimuleert duurzaamheid door innovatie [link naar 2.3].

Energiebewust

Bewuster omgaan met onze energie begint bij inzicht in energieverbruik. Bijvoorbeeld door:

  • De slimme meter [link]
  • Energieadvies [link]