Waar plaatsen we een elektriciteitshuisje?

Plaatsing elektriciteitshuisje

Een elektriciteitshuisje is essentieel voor de veilige en betrouwbare levering van stroom aan uw woning. Het aantal elektriciteitshuisjes en de locatie daarvan is mede afhankelijk van het aantal woningen die moet worden voorzien van stroom.

De locatie van een elektriciteitshuisje wordt niet willekeurig gekozen, maar is afhankelijk van de ontwikkelingen in uw buurt. Denk hierbij aan het laden van elektrische auto's, het plaatsen van zonnepanelen, elektrisch koken, maar ook het plaatsen van airco's. De projectmanager van Liander gaat in overleg met de gemeente op zoek naar een geschikte locatie. Daarbij wordt uiteraard ook gekeken naar een locatie die de minste overlast veroorzaakt. De gemeente gaat over de inrichting van de openbare ruimte en het is dan ook hun taak om u als bewoner te informeren over de plaatsing van het huisje.

De 3 belangrijkste criteria bij plaatsing

In de toekomst zijn waarschijnlijk meer elektriciteitshuisjes nodig. De belangrijkste criteria bij het plaatsen van elektriciteitshuisjes zijn:

  • Eén station kan maximaal 200 woningen voorzien van stroom.  
  • Om te garanderen dat alle woningen in uw buurt voldoende kwaliteit netspanning hebben, mag er een maximale afstand van 200 meter tussen de woningen en het elektriciteitshuisje zitten.  
  • De kabels van het elektriciteitshuisje naar de woning moeten zo kort mogelijk zijn.  


Voor elektriciteitshuisjes niet hoger dan 3 meter en/of met een oppervlakte tot 15 m2 is meestal geen vergunning nodig. Voor huisjes hoger dan 3 meter en/of met een oppervlakte van meer dan 15m2 is wel een vergunning nodig.